Soroptimistklubbars blogg

In memoriam

Publicerat torsdag 14 januari 2021 kl: 09:57 PiaMaria Finn Hansson
jan 2021

 

In memoriam

Vår Syster och hedersmedlem Christina Höij även kallad Pia, har avlidit efter en tids svår sjukdom. Hon var bosatt på Trombonvägen 8 i Hunnebostrand. Kärleksfulla tankar följer hennes make Robert med barnen Magnus, Ulrika och Malin med familjer.

Christina tillhörde Sotenäs Soroptimistklubb, som hon startade och lade grunden till den 16 mars 1985, då samlades det 18 damer hemma hos Christina. Sex av dessa är fortfarande  medlemmar i klubben. Christina var som aktiv yrkeskvinna med och bildade klubben och var klubben trogen ända till sin död. Mildred Helsing ledamot i Sverigeunionens Extensionkommitté informerade om Soroptimisternas ändamål och syften. Gudmor blev Lillemor Dahlberg från Mölndal-Göteborgs Soroptimistklubb och till sin hjälp hade hon president Ragnhild Selstam från Vänersborg-Trollhättans Soroptimistklubb, mötet beslöt att bilda en klubb, med namn Sotenäs Soroptimistklubb med säte i Hunnebostrand. Klubben valde Christina Höij till klubbens första president, så den 23 augusti 1986 chartrades Sotenäsklubben och har sedan dess varit verksam.

Fina, tjusiga, glada, vänliga, pålitliga, vänfasta, vältaliga och hjälpsamma Christina ”Pia” finns inte längre bland oss. Hon var aktiv i klubbens liv och utveckling. Christina har varit yrkesverksam som Kemiingenjör senare kamrer på familjens stenhuggeri Bohus-Sten.

Det har varit en stor ära att i över 30 år fått vara Syster till Christina ” Pia” Höij. Vi önskar henne vila med Syster Kjerstin Danielssons ord:

” Lyd ett gott råd. Bli inte för duktiga. Då får ni bara klara allting själva. Göm undan lite av Er duglighet, så Ni har, när det verkligen behövs”

 

                Sotenäs Soroptimistklubb gm PiaMaria

             

 

 

  0 Kommentarer

Mastersuppsats om Soroptimismen

Publicerat onsdag 6 januari 2021 kl: 16:27 Gunnel Barkeby
jan 2021

I stadgekommitténs pågående arbete har vi träffat på denna högintressanta avhandling i genuskunskap som handlar om Soroptimismen och är baserad på bl.a. intervjuer med medlemmar i den Svenska unionen. 

 http://www.diva-portal.se/smash/get/diva2:1450119/FULLTEXT01.pdf,

Den är från Södertörns högskola och tar bl.a. upp relationen mellan Federationen kontra Unioner samt Klubbar och att det upplevs att Federationen kommer med alltmer betungande påbud på Unioner och klubbar. Den är från 2011 men käns ändå aktuell

Hälsar stadgekommittén genom BIrthe Ryder

  0 Kommentarer

Sorrornas julskylt till stöd mot kvinnovåld

Publicerat onsdag 16 december 2020 kl: 17:15 PiaMaria Finn Hansson
dec 2020

Under hösten har vi i vår klubb Sotenäs inlett ett samarbete med Duvans kvinnojour i Trollhättan. Vi har redan samlat in drygt 4000kr som vi tillsammans med leksaker och kläder överlämna i "Juleveckan" Behoven är dock stora, jul och nyårshelgerna innebär en ökad tillströmning av kvinnor och barn som utsätts för våld i hemmet och får fly ifrån ALLT!  För att kunna fungera som stödperson går man en utbildning några veckor ( beror på pandeminläget) Hur skall vi då få mer pengar ? Jo, vi har utav gamla gardintyger sytt väskor och frukt/grönsakspåsar ( ser ut som en gammaldags gymnastikpåse) så istället för papper och plast tar man med sig lilla tygpåsen till affären och använder den och slösar på sätt inte på varken plast eller papper. Dessa väskor och påsar finns till försäljning på Möllers Färghandel i Hunnebostrand. Kom ihåg! Inget är omöjligt om man bara har den rätta viljan!  

ifrån Sotenäsklubben tillönskar Vi Er alla en God Jul och ett Gott lyckobringande 2021

" Om jag en Syster hjälpa kan och vara hennes vän så sann, om hennes sorg jag dela får därvid jag fäller nog en tår. Då känner jag en glädje stor, vetskapen i mitt hjärta bor. Det som jag vet, är sant och visst - att jag är en Soroptimist ! "

 

 

 

 

 

  0 Kommentarer

Julklappsauktion

Publicerat tisdag 15 december 2020 kl: 13:34 Gunnel Barkeby
dec 2020

 

Julklappar 2020

Stockholm-Ekerö har haft sitt första digitala julmöte. I vanliga fall brukar vi ses i SVPHs lokaler i Nockeby, med god mat från vår specielle leverantör. Och med julklappsauktion. I år fick vi tänka om. Det fick bli ett digitalt möte där alla i klubben anslöt utom en då det blev lite tekniska problem som inte hann lösas i  tid. Alla hade uppmanats att ha något rött på sig (har vi alltid på julmötet) och denna gång också något juligt i håret eller på huvudet. Så fort alla sagt ja till publicering så kommer detta inlägg kompletteras med en bild på oss alla

Förutom skålande i glögg och breakout rooms hade vi ett antal 5 minutare samt en förklaring till varför tomten faktiskt inte kan vara levande om han skall hinna leverera julklappar genom skorstenen till alla kristna barn.  (Bl.a. blir släden för tung och hastigheten alldeles på tok för hög för ett fåtal stackars renar).

Men framför allt hade vi en julklappsauktion som drog in över 2700 till våra projekt. Det hela gick till så att alla fixade en julklapp och slog in vackert. Tre av systrarna åtog sig att åka runt och hämta upp alla paketen som samlades hos en syster som dels tog bifogade bild, men även märkte upp alla klapparna och tog en bild på var och en. Under mötet sedan togs en bild i taget upp och systrarna fick tjoa in sina bud. Efter mötet distribuerades paketen igen till de som ropat in dom. Är någon intresserad och vill veta hur vi gjorde i mer detalj hör av till Ekerös webbansvarige.

Mötet avslutades med att Tomten av Viktor Rydberg lästes upp med samtidigt visning av inscannade bilder ur den klassiska boken

och

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR 

 

Vid pennan Gunnel Barkeby

  0 Kommentarer

Nya tider - men ändå inte ...

Publicerat måndag 14 december 2020 kl: 20:30 PiaMaria Finn Hansson
dec 2020

 

Nya tider - men ändå inte ... Det är i sanningen nya tider. Jag skall inte uppehålla mig för länge vid Covid-19 och alla de fruktansvärda konsekvenser det har fört med sig. Men det är naturligtvis omöjligt att inte beröra det! Att inte få träffas är jobbigt, inte mötas och umgås, prata ansikte mot ansikte och känna " Systerskapets" närhet, är tungt! Det är här Vi i Soroptimisterna måste ta hand om varandra, prata med varandra via telefon och mail, vara ett stöd för varandra. Hål kontakten kära Systrar! Det är viktigare än någonsin ... Vi har ju valt att inte träffas som vanligt med våra månadsmöten och det gör vi med respekt för andra, men även för oss själva. Det är ett starkt och moget beslut i en svår tid, men det visar att det finns en vilja att gå framåt, att hela tiden sträva efter nästa, det som komma skall !

  0 Kommentarer

Omstart

Publicerat lördag 17 oktober 2020 kl: 15:24 Charlotte Härstedt
okt 2020

Ystads soroptimistklubb har som lokalt projekt valt att stödja Freezonen, som är Ystads, Sjöbos och Skurups (tidigare också Simrishamns och Tomelillas) kvinno-, tjej- och brottsofferjour. Detta har vi gjort genom inköp av en massa gosedjur att delas ut till berörda barn samt tillsammans med unionens Omstartstipendium på 1000 sek skänkt 3000 sek att användas för en kurs i självförsvar ledd av Armand Krajnc. Att vi valt just detta projekt hänger samman med att kommunerna har dragit in sitt stöd till denna verksamhet.

  1 Kommentarer

Augustimöte Motala Soroptimistklubb

Publicerat söndag 30 augusti 2020 kl: 10:01 Kerstin Pedersen
aug 2020

Motala Soroptimistklubb höll den 26 augusti sitt första månadsmöte efter att Coronapandemin utbröt. 

Något decimerad skara eftersom en del fortfarande är i karantän samt några var på semester. Men alla var glada att åter få träffas under speciella former.

Det gladde alla att nu äntligen få inviga vår syster Cecilia Staaf

 

 

  3 Kommentarer

Sotenäs Strandstädar

Publicerat måndag 11 maj 2020 kl: 15:09 PiaMaria Finn Hansson
maj 2020

Sotenäs Soroptimister strandstädade på Ramsvik.

En underbart vacker lördagsmorgon med lite vind, klarblå himmel och solsken, möttes ett 15 tals kvinnor i olika åldrar ifrån föreningen Sotenäs Soroptimister ute på Grosshamn Ramsvikslandet för vi ville träffas, prata och göra nytta, vilket vi gjorde genom att strandstäda ute på Grosshamn. Visst, det är både smutsigt och ibland tungt. Men om man vill umgås med trevliga medmänniskor och umgås på ett lite annorlunda sätt i dessa Coronatider, samtidigt som man gör något nyttigt tillsammans … Från april till november strandstädas det. Man samlar in och sorterar skräpet som driver iland längs vår kust, Inte nog med att man har det trevligt under tiden man städar, man får också ett bidrag, och för att en förening ska möjlighet att få ta del av kommunens strandstädarpott, får föreningen ansöka om strandstädarbidrag. Visste Ni att under år 2019 städades det in i Sotenäs kommun nästan 22 000 kilo skräp och hela 45 663 kilo marint avfall till sin landsunika marina återvinningscentral. Vi tjejer kämpade på i några timmar och när vi var färdiga avslutade vi ”städningen” med att sitta ner på de kala klipporna de grå och tog fram medhavda kaffekorgen och så bara vi NJÖT, något så alldeles underbart ! Tankarna går till Taubes kända olika texter som stämmer så jättebra denna lördagsförmiddag ” som blågrå dyning Bohusbergen rullar i ödsligt majestät mot havets rand samt ja kom och se vårt Bohuslän om våren …

                                                                                  

  1 Kommentarer

Solvattendunkar

Publicerat lördag 28 mars 2020 kl: 10:17 Kerstin Pedersen
mar 2020

Igår fick jag ett glädjande besked från Birgitta angående

Solvattendunkarna till Oiborkishu.

Fortunata och Charles, våra Tanzaniakontakter, var igår ute i byn och

överlämnade dunkarna.

En mycket uppskattad gåva och kvinnorna hälsar och tackar så mycket.

 

Leena Bengtsson

Motala Soroptimistklubb

 

  1 Kommentarer

En bröstkirurgs bekännelser

Publicerat tisdag 24 mars 2020 kl: 16:47 PiaMaria Finn Hansson
mar 2020

" En bröstkirurgs bekännelser" var temat då Karin Wångblad ifrån Ulebergshamn nyligen gästade Sotenäs Soroptimisters möte. Ett intressant föredrag. Hon gjorde en tillbakablick, där hon drar slutsatsen att man skall följa sin magkänsla. Hon är uppväxt i Vänersborg, 64 år gammal. Hon spelar trumpet och sjunger i olika körer, ute och seglar med familjens segelbåt  på fritiden. Träffade i kyrkan sin blivande make Magnus. Gifte sig och fick två barn, en tjej och en kille. Karin  läste medicin i Göteborg ( 20% var kvinnor) Tänkte först bli barnläkare men kirurgin var mera spännande. 1982 blev hon den första kvinnliga kirurgen i Vänersborg. 1988 började hon en anställning på NÄL där ett bröstcancercentrum växte upp. Kirurgen började jobba tillsammans med Patologen och Röntgen, vilket var helt nytt! 2009 blev det NU-sjukvård, alltså planerade besök på Uddevalla Sjukhus och akutärenden till NÄL. Kvinnor mellan 40-74 år kallas till Mammografi varje år ( kvinnor som blivit män, kallas inte ). 74.000 kvinnor får fyra röntgenbilder och på var och en analyseras i Sverige, varav 4000 besök/år i vår region, av dessa får 300 st diagnosen bröstcancer. Förutom mammografi görs ultraljud, därefter tas cell-vävnadsprover som analyseras. Visar det sig att man behöver operation, blir man tilldelad en egen kontaktsköterska och går hem med en operationstid inbokad. 90 % lever i fem år efter operationen. Om man känner en knöl och vill söka vård, kan man gå via sin vårdcentral och få remiss eller ringa direkt till Bröstcentrum eller göra en egenremiss. Vad kan man göra för att förebygga? Känn på brösten en gång i månaden. Lev sunt, inte röka och se till att motionera. President Birgitta tackade Karin för ett informationsrikt föredrag och gav henne ett bagageband och en orange Soroptimistväska. Kvällen avslutades med visdomsordet " Believe you can and you´re halfway there"

Bildresultat för foto på Karin Wångblad Karin Wångblad

  0 Kommentarer