Sverigeunionen av Soroptimistklubbar
Search

Vi verkar för

Vi verkar för mänskliga rättigheter, jämställdhet och stärkande av kvinnans ställning. Det gör vi genom att stödja lokala, nationella och internationella projekt, både genom våra nätverk som yrkeskvinnor och genom arbetet i klubbarna.   

Genom vårt arbete bidrar vi till de 17 globala mål som FN har beslutat om, att till 2030 ha uppnått fyra fantastiska saker:

  • att avskaffa extrem fattigdom
  • att minska ojämlikheter och orättvisor
  • att främja fred och rättvisa
  • att lösa klimatkrisen

För att läsa mer om de 17 globala målen, tryck här

Gemenskapen och systerskapet i klubbarna är av stor vikt. Som organiserad Soroptimist kan du delta i klubbmöten överallt i världen, och har förmånen att få möta systrar i andra länder.

Internationella evenemang

8  mar   Internationella kvinnodagen
               United Nations International Women´s Day.
Historik  över hur firandet av kvinnodagen kom till

22  mar  World Water Day

21 sept   Internationella fredsdagen
United Nations International Day of Peace

3   okt    Klubbarnas vänskapsdag
Club Friendship Day, till minne av den första soroptimistklubben
som bildades i Oakland, Kalifornien den 3 okt 1921

1 1 okt    Girls Day

16 okt    FN World Food Day

24 okt    FN-dagen United Nations Day

20 nov   FN Universal Children’s Day

25 nov   FN  international Day for the Elimination of Violence against Women

10 dec Internationella Soroptimistdagen och Världspresidentens 10-decemberappell:
det år hon tillträder, tillkännager världspresidenten ett speciellt projekt som syftar till direkt hjälp åt kvinnor och flickor under svåra förhållanden.