Vi verkar för

Vi verkar för mänskliga rättigheter, jämställdhet och stärkande av kvinnans ställning. Det gör vi genom att stödja lokala, nationella och internationella projekt, både genom våra nätverk som yrkeskvinnor och genom arbetet i klubbarna.   

Genom vårt arbete bidrar vi till de 17 globala mål som FN har beslutat om, att till 2030 ha uppnått fyra fantastiska saker:

  • att avskaffa extrem fattigdom
  • att minska ojämlikheter och orättvisor
  • att främja fred och rättvisa
  • att lösa klimatkrisen

För att läsa om de 17 globala målen, klicka här
För att läsa om vad vi i klubbarna gör för att bidra, klicka här

Gemenskapen och systerskapet i klubbarna är av stor vikt. Som organiserad Soroptimist kan du delta i klubbmöten överallt i världen, och har förmånen att få möta systrar i andra länder.

Återkommande evenemang

 

     
8 mar

Internationella kvinnodagen United Nations International Women´s Day.

Historik  över hur firandet av kvinnodagen kom till!

     
22  mar    World Water Day
     
21 sept   Internationella fredsdagen United Nations International Day of Peace
     
3 okt Klubbarnas vänskapsdag Club Friendship Day, till minne av den första soroptimistklubben som bildades i Oakland, Kalifornien den
3 okt 1921
     
11 okt Girls Day
     
16 okt FN World Food Day
     
24 okt FN-dagen United Nations Day
     
20 nov

FN Universal Children's Day

     
25 nov

FN  international Day for the Elimination of Violence against Women

     
 10  dec Internationella Soroptimistdagen och Världspresidentens 10-decemberappell:
det år hon tillträder, tillkännager världspresidenten ett speciellt projekt som syftar till direkt hjälp åt kvinnor och flickor under svåra förhållanden.