Sverigeunionen av Soroptimistklubbar

Vi påverkar

Soroptimist International arbetar tillsammans med andra icke regeringsbundna organisationer (NGOs) och med olika FN-organ för att åstadkomma de förändringar som krävs för att göra världen till en bättre plats för  vår egen och kommande generationer.  

Soroptimist International har konsultativ status vid Ekonomiska och Sociala Rådet i FN (ECOSOC). Vi finns på plats vid FN i New York, Genève och Wien; vid  UNESCO i Paris, FAO i Rom och UNEP i Nairobi genom våra  förtroendevalda representanter.
Dessa ideellt arbetande representanter deltar i en mängd möten och kommittéer och rapporterar sedan om detta till oss medlemmar, samtidigt som de ger förslag på hur vi ska arbeta vidare i våra program.

På nationell nivå har soroptimisterna valda representanter i följande organ. Regeringens jämställdhetsråd, Sveriges kvinnolobby och Svenska FN-förbundet.

På internationella kvinnodagen 8 mars samarbetar vi i Sverige  med andra kvinnoorganisationer i lokala eller regionala arrangemang. I Stockholm sker det samarbetet  med ett fyrtiotal organisationer via UN-Women.