Sverigeunionen av Soroptimistklubbar
Search

Soroptimister Tillsammans – mot våld och krig

Under 2022 vill Sverigeunionen ta ett samlat grepp för att stötta människor, framför allt kvinnor och barn, som flyr från Ukraina. Dels vill vi bidra ekonomiskt och resursmässigt till de insatser som soroptimister utför vid gränsområdena till Ukraina samt i Ukraina, dels förbereda mottagande och integration i det svenska samhället. Insatserna kommer att genomföras av lokala klubbar i landet. Sverigeunionen vill ge klubbarna stöd i insamlings- och marknadsföringsarbetet. Insamlingen syftar till att finansiera projekt för att stödja och säkerställa kvinnor och barn situation under och efter flykten. Beroende på vad som händer i konflikten kan projektet komma att behöva justeras under projekttiden.

Projektbeskrivning

Vill du bidra med pengar? Skicka till bankgironummer 5923-9863 och märk inbetalningen med Ukraina!

Vill du ansöka om pengar till ert eget lokala projekt? Ansökningsformulär finns på den interna projektsidan.

Vill du bidra på annat sätt? Frågor, synpunkter, förslag till projektgruppen skickas till mailadress: soroptimister.tillsammans@gmail.com

Soroptimister: Länk till intern information