Rent vatten från Kvinna till Kvinna med Solvatten

Plan för programmet

Solvatten är en uppfinning som renar förorenat vatten genom solens ultravioletta strålar och värme. Solvatten består av en dubbelsidig svart plastbehållare där varje sida tar 5 liter, dvs. totalt 10 liter vatten. På två till sex timmar renas vattnet genom värme och solens ultravioletta strålar.  Det är då drickbart och kan användas till matlagning eller hygien. Utvärdering  visar att en familj som har Solvatten blir friskare, barnen i familjen kan gå till skolan, kostnaden för mediciner minskar och kvinnan kan bidra till familjens försörjning. 

Inkomna medel går till inköp av Solvattenbehållare och att förmedla till behövande familjer i framförallt Afrika men även till Nepal och Colombia. 

Antal förmedlade Solvatten: 2000

2000 Solvatten innebär att
2000 Kvinnor vinner status och självrespekt
12 000 personer (minst) får rent vatten

Och i besparingar under ett år

  • 90 000 färre sjukdagar
  • 900 000 kWh solenergi har tagits till vara
  • 20 000 träd sparade
  • 3600 ton ved har man sluppit släpa hem
  • 4 000 ton (minst) koldioxid mindre utsläppt till atmosfären under året
  • 112 000 arbetsdagar har frigjorts till annat t.ex. arbete eller skolgång.
  •  3 800 000 kronor har sparats när man slipper köpa bränsle eller gå till doktorn

Hur kan du också bidra?

Sätt in en summa pengar på Solvattens pluskonto 65 71 17 -8. 
Pengarna går oavkortat till vårt Solvattenprojekt. Länk till sida med förslag till gåvobrev och hälsningar hittar du i vänstra kolumnen.

Se hur Solvatten har distribuerats under perioden okt 2012 - okt 2020

(SSI Sweden’s successful Solvatten Programme 
’Safe Water from Women to Women - Solvatten for a better health and a better environment)

familjebild

Vill du se hur det hela började?

Läs artikeln i Åkersberga Kanalen nr 45 2010!

(Ni som känner igen personerna inser att namnen i bildtexten är lite fel i ordning men vad gör det)

menyn till vänster hittar du också länkar till ekonomisk redovisning respektive rapporter från programgruppen och mottagare. Ny rapport från Ihushi upplagd 4/9.

Programgruppen presenteras på vår interna solvattensida, klicka här!

Se även företaget Solvattens hemsida