Rent vatten från Kvinna till Kvinna med Solvatten

Plan för programmet    

Solvatten är en uppfinning som renar förorenat vatten genom solens ultravioletta strålar och värme. Solvatten består av en dubbelsidig svart plastbehållare där varje sida tar 5 liter, dvs. totalt 10 liter vatten. På två till sex timmar renas vattnet genom värme och solens ultravioletta strålar.  Det är då drickbart och kan användas till matlagning eller hygien. Utvärdering  visar att en familj som har Solvatten blir friskare, barnen i familjen kan gå till skolan, kostnaden för mediciner minskar och kvinnan kan bidra till familjens försörjning. 

Insamlade medel går till inköp av dessa plastbehållare och till att förmedla dem till olika länder i framför allt  Afrika men även till Nepal  för utdelning till behövande familjer.

Vill du bidra: sätt in en summa pengar på Solvattens pluskonto 65 71 17 -8. 
Pengarna går oavkortat till vårt Solvattenprojekt. Länk till sida med förslag till gåvobrev och hälsningar hittar du i vänstra kolumnen.

Antal inköpta Solvatten: 1850

1850 Solvatten innebär att
1850 Kvinnor vinner status och självrespekt
11 100 personer (minst) får rent vatten

Och i besparingar under ett år

  • 83 250 färre sjukdagar
  • 833 000 kWh solenergi har tagits till vara
  • 14 800 träd sparade
  • 3200 ton ved har man sluppit släpa hem
  • 3 600 ton (minst) koldioxid mindre utsläppt till atmosfären under året
  • 103 000 arbetsdagar har frigjorts till annat t.ex. arbete eller skolgång.
  •  3 500 000 kronor har sparats när man slipper köpa bränsle eller gå till doktorn
(Denna tabell kommer inte att uppdateras varje månad)

Se hur Solvatten har distribuerats under perioden okt 2012 - aug 2019

(SSI Sweden’s successful Solvatten Programme 
’Safe Water from Women to Women - Solvatten for a better health and a better environment)

familjebild

Vill du se hur det hela började?

Läs artikeln i Åkersberga Kanalen nr 45 2010!

(Ni som känner igen personerna inser att namnen i bildtexten är lite fel i ordning men vad gör det)

menyn till vänster hittar du också länkar till ekonomisk redovisning respektive rapporter från programgruppen och mottagare. Ny rapport från Ihushi upplagd 4/9.

Programgruppen presenteras på vår interna solvattensida, klicka här!

Se även företaget Solvattens hemsida
 

Unionens Kalender

Hela unionens kalender