Rent vatten från Kvinna till Kvinna med Solvatten

Öppen föreläsning 11/3 kl.18-19 inför VÄRLDSVATTENDAGEN!

Vi Soroptimister driver unionsprojektet "Rent vatten från kvinna till kvinna med Solvatten”. Rent vatten är en förutsättning för att vi ska överleva, något som endast få har tillgång till.

Ett sätt är att rena vatten genom UV ljus. Petra Wadström berättar om sin uppfinning SOLVATTEN där hon just använder UV ljus och vi berättar om vårt Unionsprojekt!

Vill du delta via Zoom anmäl dig här:

https://soroptimistsweden-se.zoom.us/meeting/register/tJUud-6sqT8uHNE7XcC48BzrBld4a7TVpix2

Pressmeddelande som kan användas inför Världsvattendagen 22/3

Världsvattendagen (pdf)                  Världsvattendagen (word) 

 Plan för programmet

Solvatten är en uppfinning som renar förorenat vatten genom solens ultravioletta strålar och värme. Solvatten består av en dubbelsidig svart dunk där varje sida tar 5 liter, dvs. totalt 10 liter vatten. På två till sex timmar renas vattnet genom värme och solens ultravioletta strålar.  Det är då drickbart och kan användas till matlagning eller hygien. Utvärdering  visar att en familj som har Solvatten blir friskare, barnen i familjen kan gå till skolan, kostnaden för mediciner minskar och kvinnan kan bidra till familjens försörjning. 

Inkomna medel går till inköp av Solvattendunkar och att förmedla till behövande familjer i framförallt Afrika men även till Nepal och Colombia. 

Antal förmedlade Solvattendunkar: 2200

2200 Solvattendunkar innebär att
2200 Kvinnor vinner status och självrespekt
13 500 personer (minst) får rent vatten

Möjliga besparingar under ett år vid användning av 2200 Solvattendunkar 

  • 99 000 färre sjukdagar
  • 990 000 kWh solenergi har tagits till vara
  • 22 000 träd sparade
  • 4 000 ton ved har man sluppit släpa hem
  • 4 400 ton (minst) koldioxid mindre utsläppt till atmosfären under året
  • 123 000 arbetsdagar har frigjorts till annat t.ex. arbete eller skolgång.
  •  4 200 000 kronor har sparats när man slipper köpa bränsle eller gå till doktorn

Hur kan du också bidra?

Sätt in en summa pengar på Solvattens pluskonto 65 71 17 -8
eller swisha till nr 123 416 43 98. Pengarna går oavkortat till vårt Solvattenprojekt. Länk till sida med förslag till gåvobrev och hälsningar hittar du i vänstra kolumnen.

Se hur Solvatten har distribuerats under perioden okt 2012 - jan 2021 

(SSI Sweden’s successful Solvatten Programme 
’Safe Water from Women to Women - Solvatten for a better health and a better environment)

 

Vill du se hur det hela började?

Läs artikeln i Åkersberga Kanalen nr 45 2010!

(Ni som känner igen personerna inser att namnen i bildtexten är lite fel i ordning men vad gör det)

menyn till vänster hittar du också länkar till ekonomisk redovisning respektive rapporter från programgruppen och mottagare. Ny rapport från Ihushi upplagd 4/9.

Programgruppen presenteras på vår interna solvattensida, klicka här!

Se även företaget Solvattens hemsida