Sverigeunionen av Soroptimistklubbar

Klubbar i Sverige

Soroptimisterna i Sverige är organiserade i klubbar som träffas en kväll i månaden. Det finns för närvarande 44 klubbar, från Luleå i norr till Malmö i söder och 915 medlemmar. De flesta klubbarna engagerar sig i lokala projekt som rör hemkommunens kvinnor och flickor.

En Soroptimistklubb består vanligtvis av mellan 20 och 40 yrkeskvinnor i alla åldrar och man blir medlem genom inval. Varje medlem representerar ett yrke och klubbarna fungerar som ett kontaktnät med samlade kunskaper och yrkeserfarenheter. Klubben kan ha flera representanter inom samma yrkesgrupp, beroende på inflyttning eller om någon med samma yrke varit medlem i mer än fem år. Efter chartern börjar det formella klubblivet med möten en gång i månaden tio gånger per år. Klubben beslutar själv vilken mötesdagarna. Närvaro fordras vid minst hälften av mötena och avanmälan är obligatorisk vid förhinder. Organisationens syften och program täcks in genom föredrag, studiebesök på arbetsplatser, institutioner och utställningar eller genom andra arrangemang.

För att se vilka klubbar som ingår i Sverigeunionen av Soroptimistklubbar (klicka här). Du kan besöka deras presentationssidor och få fakta och kontaktuppgifter till varje klubb.

Välkommen till din närmaste soroptimistklubb!  

Länkar till Organisation och Klubbar i Sverige

Organisation

Länkar till Klubbar i Sverige  (tryck på valfri klubb för att komma till klubbens hemsida)