Projekt & program

Soroptimisterna är engagerade i projekt på olika nivåer i hela världen med syfte att förbättra kvinnors och flickors villkor.
Varje klubb beslutar om man vill satsa på egna projekt eller om man vill stödja något av de olika projekt som redan finns. Man väljer själv om man vill arbeta lokalt, nationellt eller internationellt.
Det övergripande målet för hela organisationen är att hjälpa till att förbättra livet för kvinnor och stärka deras ställning genom utbildning och möjligheter  till självständig utveckling. Läs mer på 
www.soroptimistinternational.org.
Inom Europa arbetar vi under det gemensamma temat Soroptimists go for water and food. Läs mer på 
www.soroptimisteurope.org

Unionens Kalender

Hela unionens kalender