Projekt & program

Vi Soroptimister är engagerade i projekt på olika nivåer i hela världen med syfte att förbättra kvinnors och flickors villkor. I vänstermenyn kan du läsa om de nationella projekt som vi Soroptimister driver i Sverige.

 Varje klubb beslutar om man vill satsa på egna projekt eller om man vill stödja något av de olika projekt som redan finns. Man väljer själv om man vill arbeta lokalt, nationellt eller internationellt. Det övergripande målet för hela organisationen är att hjälpa till att förbättra livet för kvinnor och stärka deras ställning genom utbildning och möjligheter till självständig utveckling. Det internationella temat under 2019-2021 är: the Road to Equality. Läs gärna mer på www.soroptimistinternational.org.


Inom Europa arbetar vi under det gemensamma temat We Stand Up For Women. Läs mer på 
www.soroptimisteurope.org

 

Bästa Projekt 2020

Bästa Projekt är Unionens sätt att lyfta fram det arbete som görs runt om i landet och hylla de insatser som görs för att göra verklig skillnad för kvinnor och flickor.

Vi gratulerar Motala till första platsen! 
Läs mer om de övriga vinnarna och bidragen här


 

Vill ni själva komma igång med ett nytt projekt?

Här finns vår folder Projektinspiration, Inspiration folder  : den laddas ner till din dator i filformatet PDF.

Tillsammans gör vi stor skillnad för dagens tjejer och kvinnor samtidigt som vi lägger grunden för framtiden!

Ett fokusområde vi har som organisation är Våld mot kvinnor: 1 av 3 kvinnor världen över utsätts för våld någon gång i sitt liv.

Ett sätt vi Soroptimister i Sverige uppmärksammar detta fokusområde dvs Våld mot Kvinnor, är genom vårt nationella projekt som heter OMSTART. Vi vill att alla flickor och kvinnor ska ha rätt till en omstart i sitt liv, ett liv utan våld och utsatthet. Här gör Sveriges tjej- och kvinnojourer en stor insats och det vill vi stötta på olika sätt: 

OMSTART 2021 kommer att vara att vi fortsätter att sträcka ut en hjälpande hand till tjej- och kvinnojourer. Att vi fortsätter att samla in pengar till fonden och samordna utdelning till de jourer som behöver stöd.

Ett extra fokus kommer att vara hur vi kan stödja tjej- och ungdomsjourer eller det förebyggande arbete som många kvinnojourer driver. 
 
OMSTART 2020
Projektet började den 25 maj och avslutades 10 december - flera olika insatser har gjorts: onlineföreläsningar, swishinsamling och många insatser även gjorts av lokala Soroptimistklubbar.

Jourer anslutna till ROKS och Unizon har under denna period haft möjlighet att ansöka om bidrag ur OMSTARTs-fonden. Vi hade möjlighet att dela ut bidrag till en summa av 105 000 kr till 39 jourer.

Under perioden 25 november till 10 december 2020 "Orange the World" hade vi tre välbesökta online-föreläsningar och nu finns det möjlighet att se dem igen! 

Ett tips är att ha en föreläsning som en del av ett klubbmöte!