Sverigeunionen av Soroptimistklubbar

Projekt & program

Vi Soroptimister är engagerade i projekt på olika nivåer i hela världen med syfte att förbättra kvinnors och flickors villkor. I vänstermenyn kan du läsa om de nationella projekt som vi Soroptimister driver i Sverige.

 Varje klubb beslutar om man vill satsa på egna projekt eller om man vill stödja något av de olika projekt som redan finns. Man väljer själv om man vill arbeta lokalt, nationellt eller internationellt. Det övergripande målet för hela organisationen är att hjälpa till att förbättra livet för kvinnor och stärka deras ställning genom utbildning och möjligheter till självständig utveckling. Det internationella temat under 2019-2021 är: the Road to Equality. Läs gärna mer på www.soroptimistinternational.org.

Inom Europa arbetar vi under det gemensamma temat We Stand Up For Women. Läs mer på www.soroptimisteurope.org

Tillsammans gör vi stor skillnad för dagens tjejer och kvinnor samtidigt som vi lägger grunden för framtiden!

Just nu arbetar vi också för att stötta och hjälpa Ukraina både på plats och de som flyr och söker skydd i Sverige. Projektet heter Soroptimister Tillsammans – mot våld och krig. Läs mer här


Ett fokusområde vi har som organisation är Våld mot kvinnor: 1 av 3 kvinnor världen över utsätts för våld någon gång i sitt liv. Läs mer här om de orangea dagarna

Ett sätt vi Soroptimister i Sverige uppmärksammar detta fokusområde dvs Våld mot Kvinnor, är genom vårt nationella projekt som heter OMSTART. Vi vill att alla flickor och kvinnor ska ha rätt till en omstart i sitt liv, ett liv utan våld och utsatthet. Här gör Sveriges tjej- och kvinnojourer en stor insats och det vill vi stötta på olika sätt. Detta projekt är nu avslutat men det finns en slutrapport: Läs mer här

Ett extra fokus kommer att vara hur vi kan stödja tjej- och ungdomsjourer eller det förebyggande arbete som många kvinnojourer driver. Ett tips är att ha en föreläsning som en del av ett klubbmöte!

Andra projekt är Rent vatten från kvinna till kvinna med Solvatten och SNLA, ledarskapsutbildning tillsammans med andra nordiska länder.

Vill ni själva komma igång med ett nytt projekt? Här finns vår folder Projektinspiration, den laddas ner till din dator i filformatet PDF.

FOlder