Projekt & program

Vi Soroptimister är engagerade i projekt på olika nivåer i hela världen med syfte att förbättra kvinnors och flickors villkor.

Varje klubb beslutar om man vill satsa på egna projekt eller om man vill stödja något av de olika projekt som redan finns. Man väljer själv om man vill arbeta lokalt, nationellt eller internationellt.
Det övergripande målet för hela organisationen är att hjälpa till att förbättra livet för kvinnor och stärka deras ställning genom utbildning och möjligheter till självständig utveckling. Det internationella temat under 2019-2021 är: the Road to Equality. Läs gärna mer på 
www.soroptimistinternational.org.

Inom Europa arbetar vi under det gemensamma temat We Stand Up For Women. Läs mer på 
www.soroptimisteurope.org

Bästa Projekt är Unionens sätt att lyfta fram det arbete som görs runtom i landet och hylla de insatser som görs för att göra verklig skillnad för kvinnor och flickor.

Hur går processen till?

Processen att utse Bästa Projekt sker i tre steg.
1. Klubbarna får nominera sitt eget eller en annan klubbs projekt till och med 31 januari 2020.
Nu är nomineringen stängd!

 2. Unionens programledare väljer ut tre till fem projekt, enligt nedanstående kriterier, och skickar ut dessa till klubbarna att rösta på.

3. Klubbarna har mellan den 21 februari till och med 31 mars att meddela unionens programledare hur klubben röstat på de projekt som unionens programledare valt ut. Röstningsförfarandet framgår i underlaget som skickas ut den 21 februari. Pris för bästa projekt kommer att delas ut under Unionsmötet i Lund 24-26 april 2020. 

 

Vill ni själva komma igång med ett nytt projekt?

Här finns vår folder Projektinspiration, Inspiration folder 

Varmt välkomna att skicka in era nomineringar - tillsammans gör vi stor skillnad för dagens tjejer och kvinnor samtidigt som vi lägger grunden för framtiden!

Unionens Kalender

Hela unionens kalender