Sverigeunionen av Soroptimistklubbar

Rapporter

Våra Projekt och rapporter

Varje projekt startar med en projektbeskrivning från vår mottagande partner, som leder till ett skriftligt avtal. Vår avtalspartner svarar för mottagandet av solvattendunkar samt utbildning i

  • praktisk användning
  • ekonomi
  • hälsa
  • miljö samt
  • dokumentation av enskilda mottagare

Efter 6-12 månader får vi en rapport med beskrivning hur Solvattendunkarna har använts, vilka fördelar man sett och eventuella svårigheter eller problem man stött på. Dessa rapporter presenterar vi årsvis

Rapporter 2022

Rapport från Kenya

Rapport från Kinshasa av Beatrice Kindembe

Rapport från Uganda

Så mycket sparar en familj som använder Solvatten under 1 år

Länkar till sidor med årsvisa rapporter

Rapporter 2020 och 2021

För äldre rapporter kontakta någon i programgruppen