Våra projekt och rapporter

Varje projekt startar med en projektbeskrivning från vår mottagande partner, som leder till ett skriftligt avtal. Vår avtalspartner svarar för mottagandet av solvattendunkar samt utbildning i

  • praktisk användning
  • ekonomi
  • hälsa
  • miljö samt
  • dokumentation av enskilda mottagare

Efter 6-12 månader får vi en rapport med beskrivning hur Solvattendunkarna har använts, vilka fördelar man sett och eventuella svårigheter eller problem man stött på. Dessa rapporter presenterar vi årsvis (se vänsterspalten).

Se hur Solvatten distribuerats under perioden okt 2012 och sep 2021

solvatten cykel