Ett fokusområde vi har som organisation är Våld mot kvinnor: 1 av 3 kvinnor världen över utsätts för våld någon gång i sitt liv. Den sociala distanseringen pga COVID-19 har medfört en större utsatthet för kvinnor och barn. Under våren har debatten kring mäns våld mot kvinnor i Sverige varit livlig efter att fem kvinnor på tre veckor har dödats.

Ett sätt vi Soroptimister i Sverige uppmärksammar detta fokusområde dvs Våld mot Kvinnor, är genom vårt nationella projekt som heter OMSTART. Vi vill att alla flickor och kvinnor ska ha rätt till en omstart i sitt liv, ett liv utan våld och utsatthet. Här gör Sveriges tjej- och kvinnojourer en stor insats och det vill vi stötta på olika sätt.

Vi Soroptimister är också en del av  FN:s initiativ Orange the World där fokuset är "Stop violence against women". En kampanj som är över hela världen - vi färgar världen orange! Färgen orange symboliserar en ljusare framtid utan våld.

OMSTART 2021 kommer att vara att vi fortsätter att sträcka ut en hjälpande hand till tjej- och kvinnojourer. Att vi fortsätter att samla in pengar till fonden och samordna utdelning till de jourer som behöver stöd. Ett extra fokus kommer att vara hur vi kan stödja tjej- och ungdomsjourer eller det förebyggande arbete som många kvinnojourer driver.  Digitalt våld har vi också extra fokus på, där vi lär oss mer och kan bidra till ett förebyggande arbete bland barn och unga.

Enkelt att bidra! Swisha ditt bidrag idag!

Swisha bidrag till: 123 530 02 64 - allt går uteslutande till OMSTARTS-fonden!
Det är vårt nationella Swish-nummer och sprid det gärna!

Se till att följa oss på Facebook!  Eller följ #soroptimistsweden på Instagram