Sverigeunionen av Soroptimistklubbar

SNLA – Nordic Leadership Academy

Soroptimist Nordic Leadership Academy (SNLA) är en utbildning som är utformad för att stödja unga kvinnor mellan 20 och 30 år att uppnå framtida ledarroller.

Utbildningen, som sker på engelska, ges årligen under en sommarvecka i ett av de fem nordiska länderna. Varje nordiskt land utser fem deltagare. Vi väljer en plats i en trevlig miljö, gärna med en historisk eller kulturell bakgrund. SNLA började på Öland 2017 och hölls därefter i Röros, Norge, sedan i Rauma, Finland följt av Danmark (digitalt) och senast i Bifröst, Island 2022.

Under SNLA bekantar du dig med olika verktyg som du kan använda i din vardag, huvudsakligen inom följande områden:

  • Kommunikation, teori och övningar
  • Presentationsteknik
  • Feedback, teori och praktiska övningar
  • Projekt och hur man leder dem
  • Ledarskap – vad är bra ledarskap
  • Teams och hur man jobbar i team – virtuella teams
  • Hållbarhet

Även övningar i andning, röst och Yoga ingår vilket ger en djupare insikt i att använda hela kroppen och inte bara knoppen. Varje dag innehåller också moment av fysisk aktivitet. Till exempel har walk-the-talk blivit ett uppskattat sätt att reflektera över uppgifter samtidigt som man promenerar.

Att delta i SNLA kostar inget, dvs utbildningen, kost & logi samt resan till och från din hemort kostar inget.

Vad händer under en SNLA-vecka?

Vi jobbar i workshops, där lärarna inspirerar och lär ut olika ledarskapstekniker för att stärka din egen självinsikt och självkänsla. Du medverkar aktivt i grupparbeten och deltar i en eller flera gruppresentationer. Du arbetar också på egen hand och förväntas hålla en kortare presentation i slutet på veckan. Uppgifter som ska förberedas meddelas i god tid innan SNLA sätter igång.

Vi ägnar minst en halv dag åt att bekanta oss med omgivningarna. Det är ingen slump att SNLA hålls på en vacker plats där naturen och kulturen gör ett bestående intryck hos deltagarna.

SNLA 2023 kommer att utökas med deltagare från Baltikum. Det innebär att det blir totalt 30 deltagare.

Mentoring

SNLA schemat är fullspäckat för att ge deltagarna så mycket som möjligt. Reflektion efteråt är viktigt och därför erbjuder Soroptimisterna alla deltagare möjligheten att få en mentor: en möjlighet att ha ett bollplank för att fortsätta sin personliga och professionella resa inom ledarskap!

För mer information, kontakta linda@schang.se

For information in English click here!

Film från Öland 2017 (en Youtube film)

(Intern information tillgänglig för inloggade soroptimister finns här)

SNLA 2023 söndag 25 juni - lördag 1 juli

Ansök här      (länk)

Bra om du har CV på engelska tillgänglig

Sista ansökningsdag 22 mars 2023

Flyer att ladda ner    (uppdaterad 230319)

Följ oss på Instagram  #snlaacademy

Skurups Folkhögskola

Mer information? Klicka på bilden