Globala målen

Vad klubbar i Sverige gör
Gävle Soroptimistklubb stöttar en barnmorskas utbildning i Nepal, läs mer här!
Göteborg-Bohusklubben har olika pågående aktiviteter; försäljning av Enjoy-häften, insamling av mobiler och glasögon, läs mer här!
Luleå Gammelstad har satsat på spisar och utbildning, läs mer här!
Här kommer flera klubbar snart att publicera vad det gör!

Unionens Kalender

Hela unionens kalender