Projekt & program

DEFINITION AV PROJEKT

Projekt enligt våra styrdokument

Ett projekt är en tidsbegränsad aktivitet som kan initieras på unionsnivå eller på klubbnivå.
Ett projekt definieras av en tydlig startpunkt, en tydlig slutpunkt och ett eller  flera  mätbara mål att uppnå.


DEFINITION AV  PROGRAM

Ett program initieras på unionsnivå.
Ett program är inte avgränsat i tid utan pågår tills annat beslutas.
Måste beslutas hur progress ska rapporteras.

Aktuellt program är Solvatten  och Mobilinsamling.

 

Unionens Kalender

  • Vad gör vi i världen

    Vi har representant i Svenska FN förbundet, det bedrivs projekt och aktiviteter runt om i hela världen

    Läs mer
  • Vad gör vi i Sverige

    Vi bedriver bla projekt, på unionsnivå och i de lokala klubbarna.

    Läs mer
Hela unionens kalender