Sverigeunionen av Soroptimistklubbar

GDPR

Det är nödvändigt för Soroptimisterna att i sin verksamhet behandla uppgifter om dig som medlem vad avser exempelvis namn, adress, födelsedag och kompetenser. Uppgifterna är nödvändiga för att vi ska kunna administrera, planera och utveckla vår verksamhet för våra medlemmar. Personuppgifter behandlas i den utsträckning som krävs för verksamheten.

I enlighet med personuppgiftslagen har du rätt att på begäran från Soroptimisterna få information om behandlingen av de personuppgifter som berör dig. Du rättar själv eller ändrar dina personuppgifter genom att kontakta medlemsansvarig i din lokala Soroptimist-klubb.

Vilka personuppgifter som behandlas i vårt medlemsregister

De uppgifter som vi behöver för ditt medlemskap är ditt namn, födelsedag, postadress, e-postadress och telefonnummer, yrkeserfarenhet och kompetenser.

Ytterligare information kan tillkomma om du är aktiv inom olika uppdrag på klubbnivå, unionsnivå eller federationsnivå.

Allergier registreras tillfälligt när du deltar på ett möte. De lämnas även ut till arrangören som hanterar mat under möte. 

Vad använder vi dina personuppgifter till

Vi behöver dina personuppgifter för att administrera ditt medlemskap samt för att nå ut med aktuell information.

Inga personuppgifter säljs vidare till andra företag eller organisationer.

Vi använder även personuppgifterna som underlag för att driva och vidareutveckla Soroptimisterna.

Publika och interna sidor

Publika sidor: Vem som helst med webläsare kan läsa innehållet.

Interna sidor (våra medlemssidor): Det krävs inloggning för att läsa.

GDPR Blanketter

GDPR-Blanketter för medgivande (eller icke medgivande) av publicering av namn och bilder finns på den interna sidan Blanketter och Mallar