Ystad

Jens Jakobsens hus vid Café Bäckahästern
Lilla Västergatan

Klubbinformation

Charterdatum: 1964-05-12
Mötesdag: Andra onsdagen i månaden utom juli och augusti. Bankgiro: 272 - 8590
E-post: ystad@soroptimistsweden.se
Vänklubbar: Slagelse - Danmark Haugesund - Norge

Klubbkontakt: Anette Bokelund President: Anette Bokelund

  

Ystadklubbens styrelse 2019-2020: Längst fram Anette Bokelund, president.I raden bakom fr.v. Eva Ulmfeldt, programansvarig, Suzanne Wrammert, klubbmästare, Charlotte Härstedt, sekreterare, Monika Schlaug, klubbmästare, Elisabeth Ekros-Fredell, ledamot, Kerstin Ulmfeldt, kassör och Inga Göransson, ledamot och vice president.

 

Ystads soroptimistklubb

 • Vi vill fortsätta att aktivera vår klubb och verka för
 • stärkande av kvinnans ställning  
 • hög etisk standard
 • mänskliga rättigheter för alla
 • jämställdhet, utveckling och fred
 • gemenskap och stöd till varandra

Pågående hjälpverksamhet

 • Ungdomsstipendiet: För 2018 i form av ekonomiskt bidrag till Kim Walls stiftelse i anslutning till Internationella Kvinnodagen den 8 mars
 • Kim Wall Memorial Fund. Vi fortsätter att stödja denna fond som hjälper unga kvinnliga journalister att, i likhet med Kim Wall, rapportera om vår okända omvärld.
 • Solvattenprojektet: Projektet har pågått under en längre tid. Utvärdering visar att en familj som har Solvatten blir friskare, barnen i familjen kan gå i skolan, kostnaden för mediciner minskar och kvinnan kan bidra till familjens försörjning. Kontaktperson: Ordförande. Internationellt projekt: pågår tillsvidare.
 • Majkens fond: Medel till fonden kommer bl a från årlig kransbindning/försäljning av julkransar. Kontaktpersoner: Marie-Louise Törnblad/Marie-Louise Wentzel/Ann-Kristin Nilsson. Lokalt projekt som pågår tillsvidare.
 • Pee Poo-projektet i samarbete med Lundaklubben: Utdelning av engångspottor till sanitärt utsatta områden i, för närvarande, Kenya och Indien. Kontaktperson Kerstin Påhlsson.
 • Loppmarknad på Österports torg minst en sommarlördag. Förtjänsten används till lokal hjälpverksamhet. Kontaktperson: Kerstin Påhlsson

 

Ystads Kalender

Hela Klubbens Nyheter