Ystad

Gråbrödraklostret som började byggas 1267
Lilla Västergatan med Mariakyrkan i fonden

Klubbinformation

Charterdatum: 1964-05-12
Mötesdag: Andra onsdagen i månaden utom juli och augusti. Bankgiro: 272 - 8590
E-post: ystad@soroptimistsweden.se
Vänklubbar:

Slagelse - Danmark, Mannheim - Tyskland

 

Klubbkontakt: Marianne Barner President: Marianne Barner

                            

Orange Day 2021

Det blev en våt historia denna dag. Vi var några tappra själar från ystadsoroptimisterna, Zonta och Inner Wheel som trotsade regn och blåst och hjälptes åt att sprida ett orange ljus över staden med flyers, ballonger, orangeklädda statyer och ett vattentorn vackert upplyst i orange. Även stadens bokhandel och bibliotek bidrog till att sprida vårt budskap "We stand up for Women"

 

Välkommen till Ystad Soroptimistklubb!

Vill Du också vara med att göra skillnad?

 

Soroptimisterna i Ystad består av 30 kvinnor med bred erfarenhet från yrkesliv och privatliv. Som Soroptimister verkar vi för att bygga nätverk, såväl lokalt och nationellt som internationellt. Soroptimist betyder Bästa syster eller Syster för det bästa. Vi är politiskt och religiöst obundna. Som medlem i vår klubb 

- gör du en insats för kvinnor och flickor lokalt och nationellt.
- deltar du i möten och träffar med intressant innehåll.
- möter du kvinnor inom olika yrken.
- ingår  du i en av världens största organisationer för yrkesarbetande kvinnor.

Inom Soroptimismen arbetar vi i olika projekt, ofta med flera medverkande i varje. Projektens mål är att på olika sätt stärka kvinnors och flickors villkor, i stort som i smått. Alla medlemmar väljer aktivt ett eller flera projekt hon vill delta i.

 

Pågående hjälpverksamhet i Ystad Soroptimistklubb:

*   Rent vatten från kvinna till kvinna med Solvatten: Projektet har pågått under en längre tid. Utvärdering visar att en familj som har Solvatten blir friskare, barnen i familjen kan gå i skolan, kostnaden för mediciner minskar och kvinnan kan bidra till familjens försörjning. Kontaktperson: Ordförande. Internationellt projekt: pågår tillsvidare.

*  Majkens fond: Medel till fonden kommer bl.a. från årlig kransbindning/försäljning av julkransar. Aktuellt projekt är stöd för barnmorskeelev i Nepal. Kontaktpersoner: Ingemo Nilsson/Marie-Louise  Wentzel/Marianne Barner. Lokalt projekt som pågår tillsvidare.

*  Loppmarknad på Österports torg minst en sommarlördag. Förtjänsten används till lokal hjälpverksamhet. Pausad p.g.a. pandemin. Kontaktperson: Kerstin Påhlsson

*  Utökat stöd till Freezonen, lokal brottsoffer- och kvinnojour

 

Välkommen att kontakta oss om du vill komma som gäst eller bli medlem! Kontakta 

https://www.soroptimistsweden.se/sitefactory/://marianne.barner@telia.com