Vad gör vi i världen

Vad klubbar i Sverige gör

Gävle Soroptimistklubb stöttar en barnmorskas utbildning i Nepal, läs mer här!

Göteborg-Bohusklubben har olika pågående aktiviteter; försäljning av Enjoy-häften, insamling av mobiler och glasögon, läs mer här!

Luleå Gammelstad har satsat på spisar och utbildning, läs mer här!

Här kommer flera klubbar snart att publicera vad det gör!

 

Soroptimister i Norden

Soroptimisterna finns i alla våra nordiska länder. Vill du följa deras nyheter och tidningar?

Klicka här! (titta sedan på den nya sidans länkar i högerspalten)

 

Programme News från Soroptimist Europe

Läs om vilka projekt som engagerar Soroptimister i Europa, Läs mer här!

Global Voice e-brev: Läs mer här
Soroptimist nyheterna från FN och runt om i världen.

Soroptimist Internationals blog - SoroptiVoiceBLOG - Läs mer här
Följ med vad som händer runt om i världen.

68-öreskampanjen, utbilda varje flicka: Läs mer


 

 

Unionens Kalender

  • Vad gör vi i världen

    Vi har representant i Svenska FN förbundet, det bedrivs projekt och aktiviteter runt om i hela världen

    Läs mer
  • Vad gör vi i Sverige

    Vi bedriver bla projekt, på unionsnivå och i de lokala klubbarna.

    Läs mer
Hela unionens kalender