den 15 november 2021

Internationella dagen mot våld mot kvinnor

Den 25 november börjar vi sälja kalendern mot mäns våld mot kvinnor

Kalendern består av 12 manliga profiler med lokal anknytning som alla tar avstånd från mäns våld mot kvinnor. Alla inkomster från försäljningen kommer att skänkas till Sundsvalls Kvinnojour och Tjejjouren Skogsrå.

Kalendern kommer att säljas av bl. a. hos Made in Medelpad, Anna Forsbergs frisörer, Riviera Blommor och Blomsterfröknarna i Kvissleby

Om du är intresserad av att köpa kalendern kan du även kontakta oss via e-post: sundsvall@soroptimistsweden.se

Alla nyheter