APR 21

den 21 april 2021 - den 22 april 2021

Digitalt klubbmöte kl 18

Stockholm-Ekerö

Kategori: Möten

Johan Perwe, författare kommer och berättar

Vi får lyssna till Johan Perwe, författare, historiker och journalist, som talar om kvinnors kamp för kvinnlig rösträtt, fred och demokrati – mot krig, diktatur och nazism, i lokalsamhällena Norrköping och Linköping under 1900-talet, med fokus mest på 1930- och 1940-tal. 

Stockholm-Ekerös Kalender

Hela Klubbens Kalender Klubbarna Alla klubbars kalendrar