MAR 23

den 23 mars 2021 - den 24 mars 2021

Reservdatum för eventuellt klubbmöte

Stockholm-Ekerö

Kategori: Möten

Sthlms-möte blir trogen av 16/3
Om inte eget möte 23 mars

Presidenterna har beslutat tillsätta en arbetsgrupp med deltagare från alla fyra klubbarna.
De kommer att besluta om gemensamt möte. 23 mars är vår reservdag

Detaljer om det ena eller andra kommer senare

Stockholm-Ekerös Kalender

Hela Klubbens Kalender Klubbarna Alla klubbars kalendrar