MAR 16

den 16 mars 2021 - den 17 mars 2021

Stockholmsklubbarnas gemensamma möte. Digitalt. Inbjudan kommer.

Stockholm-City

Kategori: Möten

Värdar: Arbetsgrp ur alla Sth-klubbar, från oss: Gertrude O och Inge-Gärd

Stockholm-Citys Kalender

Hela Klubbens Kalender Klubbarna Alla klubbars kalendrar