FEB 9

den 9 februari 2021 - den 10 februari 2021

Styrelsemöte

Stockholm-City

Kategori: Möten

Kallelse HÄR.

Välkommen till Styrelsemöte med Soroptimist Stockholm City 9 februari 2021 kl 16.00 – 18.00.

 

Inbjudna: Styrelsen: Agneta, Rauni, Gertrude, Anna S, Ann-Charlotte och Tiina (tf President)

Plats: Länk till ZOOM:

https://soroptimistsweden-se.zoom.us/j/96144340527?pwd=U3QwS1lKZEhveEdTREpROTZSWnVjUT09

 

Tid: 16.00 – 18.00 (meddela om du kan närvara)

Dagordning:

1.     Föregående styrelseprotokoll 7/1 och extra mötet 31/1 (läggs ut på skärmen av vår Tekniska support)

2.     Kommande möten: 16/2 status (Rauni efter samtal med värdarna), Stockholmsmötet i mars, status och datum (Gertrude O)

3.     Kommande aktiviteter: Slussens tjejjour, BoKlara m m

4.     Presidentens punkt

·    Rapport från presidentmöte 1/2, (Gertrude O)

·    Övrigt aktuellt

5.     Avstämning av styrelsemedlemmars uppgifter, fortsättning (Huvudpunkt på detta möte), (hittills reviderat dokument läggs ut av Tekn support) 

·    Sekreterare

·    Medlemmar- medlemsansvarig/extension

·    Projekt- programledare

·    Klubbens ekonomi- Kassör

·    Webbansvarig 

6.     Övrigt

7.     Nästa styrelsemöte

Stockholm-Citys Kalender

Hela Klubbens Kalender Klubbarna Alla klubbars kalendrar