NOV 16

den 16 november 2021

Räkna med kvinnor - hur framställs kvinnor i media?

Sverigeklubb

Kategori: Möten

Öppet webinar för alla intresserade, anmälan för uppgifter till Zoom.

 

Hur framställs kvinnor i media? Är det jämställt när experter får komma till tals? Tillsammans med Josefine Jacobsson, Jämställdhetsmyndigheten får vi insikter i GMMP, Global Media Monitoring Projects rapport Räkna med kvinnor 2020.

GMMP genomfördes första gången 1995 inför FN:s kvinnokonferens i Peking, och har därefter följts upp vart femte år. Då utgjorde kvinnor 17 procent av det globala nyhetsinnehållet. Rapporten som kom under sommaren (2021) visar att svenska nyhetsmedier är mer jämställda. Globalt är bara en fjärdedel av de som syns och hörs i nyhetsflödet kvinnor, men i Sverige är det 38 procent.

– Det är positivt att många svenska nyhetsredaktioner arbetar aktivt för ökad jämställdhet, mångfald och representation. Medierna spelar en avgörande roll i formandet av åsikter och normer. Därför är det ett demokratiproblem när inte alla grupper får möjlighet att synas och höras i nyheterna, säger Josefine Jacobsson.

 

Josefin Jacobsson är kvällens föreläsare och berättar mer om rapporten Räkna med kvinnor 2020.

 

Det är en gratis online-föreläsning och öppen för alla! Du anmäler dig här för att få inloggningsuppgifter till mötet och vi använder oss av verktyget Zoom.

 

Anmäl dig här >>