AUG 11

den 11 augusti 2021 - den 12 augusti 2021

Styrelsemöte

Stockholm-City

Kategori: Möten

Kallelse HÄR.

 

Välkommen till Styrelsemöte med SI Stockholm-City 11 augusti 2021 kl.18-20

 

Inbjudna: Styrelsen: Gun, Agneta, Rauni, Gertrude, Anna S, Ann-Charlotte och Tiina

meddela om du kan närvara digitalt eller hos Gun på Essinge Högväg 10

 

Plats: Länk till ZOOM meddelas senare

 

Dagordning:

1.     Föregående styrelseprotokoll

 

2.     Kommande möten

3.     Kommande aktiviteter

4.     Presidentens punkt

·    Övrigt aktuellt

5.     Ledamöternas rapporter

·    Sekreterare

·    Medlemmar- medlemsansvarig/extension

·    Projekt- programledare

·    Kassör - Klubbens ekonomi

·    Webbansvarig 

6.     Övrigt

7.     Nästa styrelsemöte