MAR 4

den 4 mars 2018

Arbetsmöte i Stockholm

Kategori: Aktiviteter

Arbetsdagar kring soroptimistklubbarnas arbetsformer.

För mer information se nyhetsbrev nr 3 2017/2018, eller klicka här!
Inbjudan har skickats till alla klubbar.

Unionens Kalender

Hela unionens kalender