JUL 12

den 12 juli 2017

Strömstads sommarmöte

Kategori: Möten

Välkommen till vårt årliga sommarmöte

För mer information, läs mer här!

Unionens Kalender

  • Vad gör vi i världen

    Vi har representant i Svenska FN förbundet, det bedrivs projekt och aktiviteter runt om i hela världen

    Läs mer
  • Vad gör vi i Sverige

    Vi bedriver bla projekt, på unionsnivå och i de lokala klubbarna.

    Läs mer
Hela unionens kalender