SEP 9

den 9 september 2017 - den 11 september 2017

Soroptimistloppet

Kategori: Aktiviteter

En aktivitet för hela familjen

Välkomna till Soroptimistloppet den 9 september 2017!

Loppet 2016 resulterade i drygt 52 000 kr till våra projekt.
PeePoo, Solvatten och Kvinnojouren i Lund.

225 deltog i loppet. Drygt 52 000:- blev resultatet,
som oavkortat kommer att gå till våra projekt: PeePoo, Solvatten och Kvinnojouren i Lund

Om du vill stödja våra projekt tar vi tacksamt emot bidrag
Plusgiro 4308238-7 Lunds soroptimistklubb

www.soroptimistloppet.se

Unionens Kalender

  • Vad gör vi i världen

    Vi har representant i Svenska FN förbundet, det bedrivs projekt och aktiviteter runt om i hela världen

    Läs mer
  • Vad gör vi i Sverige

    Vi bedriver bla projekt, på unionsnivå och i de lokala klubbarna.

    Läs mer
Hela unionens kalender