Unionens Kalender

Aktiviteter
Datum Klubb Rubrik
2017-11-25 Internationella dagen mot våld mot kvinnor
Möten
Datum Klubb Rubrik
2018-04-13 Unionsmöte 2018

Unionens Kalender

  • Vad gör vi i världen

    Vi har representant i Svenska FN förbundet, det bedrivs projekt och aktiviteter runt om i hela världen

    Läs mer
  • Vad gör vi i Sverige

    Vi bedriver bla projekt, på unionsnivå och i de lokala klubbarna.

    Läs mer
Hela unionens kalender