Växjö

Klubbinformation

Charterdatum: 1959-11-15
Mötesdag: Första tisdagen i månaden.
E-post: vaxjo@soroptimistsweden.se
Vänklubbar:

Ribe - Danmark,

Grankulla - Finland,

East Grinstead - England,  

Hyeres - Frankrike,  

Ratzeburg-Tyskland.

Klubbkontakt: Anna Rosenqvist President: Anna Rosenqvist

                     Välkomna till Växjö Soroptimistklubb!

Vi träffas första tisdagen i varje månad över en bit mat med någon intressant föreläsning eller något egoföredrag. Vi har ingen bestämd plats att träffas på utan alternerar mellan arbetsplatser, lokal, restauranger och ibland även hemma  hos någon syster. 

Klubbens projekt är: Fistualsjukhuset i Afrika, Den gode Herdens skola i Betlehem.

 

Den Gode Herdens skola i Betlehem
Skolan drivs av svenska Jerusalemsföreningen. De vill genom att bedriva undervisning för såväl kristna som muslimska flickor från förskola till studentexamen stärka kvinnans ställning och bidra till fred och försoning.
Vi stödjer verksamheten ekonomiskt genom medel från lotterier. Genom biskop emeritus Jan-Olof Johansson, Växjö, föreningens ordförande, följer vi kontinuerligt verksamheten och en del av våra systrar har besökt skolan.

Fistulasjukhuset i Etiopien
Sjukhuset drivs av en svensk stiftelse bestående av ett flertal kvinnoorganisationer.
På sjukhuset får utstötta, illaluktande flickor hjälp så att de efter flera operationer kan
återvända hem, återställda och levnadsglada.
Vi stödjer verksamheten ekonomiskt genom medel från lotterier. Våra använda och tvättade strumpbyxor samlas in och skickas till sjukhuset. De används som bandage och vid vävning.  

Välkommen att ta kontakt med oss, ovan ser du klubbens kontaktperson.

Information in english - file will be downloaded/opened.