Västervik

Klubbinformation

Charterdatum: 1981-04-25
Mötesdag: Andra tisdagen i månaden
E-post: vastervik@soroptimistsweden.se
Vänklubbar: Jaeren, Norge Hamburg, Tyskland

Klubbkontakt: Ann-Sofie Pettersson President: Ann-Sofie Pettersson
 
Västerviks Soroptimistklubb startade1981. Vi firade vårt 30-årsjubileum 19-21 augusti 2011.

Vi träffas andra tisdagen i månaden på olika ställen i vår till ytan stora kommun och försöker variera våra program.  

Vårt nuvarande projekt är att samla in pengar för att finansiera Solvatten till behövande runt om i världen. 

Västerviksklubbens BGnr 668-0375