Uppsala Carolina

Klubbinformation

Charterdatum: 1974-04-20
Mötesdag: Andra tisdagen i månaden.
E-post: uppsala-carolina@soroptimistsweden.se
Vänklubbar: NÅDENDAL-  Finland
SI Solent East- England

Klubbkontakt: Vivian Hollqvist President: Ann Eckernäs

 

Minnesmärke över Fadime  Sahindal som mördades  här i Uppsala, 21  januari för 18 år sedan, en månad
efter hon hållit sitt tal i Sveriges Riksdag - Vad har gjorts för att förhindra upprepningar eller andra övergrepp?

Skulpturen är gjord av Hanna Beling, Uppsala

 

UPPSALA CAROLINA SOROPTIMISTKLUBB

bildades 1974 och har nu 21 medlemmar.  

Efter ett antal zoommöten sedan årsmötet i oktober, har vi nu haft ett fysiskt möte med stadsvandring i centrala Uppsala, vilket alla gladdes över. Vi kom överens om att septembermötet skall ordnas utomhus i väntan på att vi får återkomma till Storgatan 11.

Vårt främsta projekt under ca 10 år har varit att ge bidrag till en utbildningsverksamhet i provinsen Zulu Natal i Sydafrika. Det är nu avslutat.

Unionsprojektet Solvatten ligger oss varmt om hjärtat. Vi tackar föredragshållare mfl genom att sätta in ett belopp på projektets konto.  Ann Eckernäs är representant för region Mitt i detta projekt.

Sedan något år deltar vi i Uppsalas MR-nätverkt, särskilt i samband med Internationella kvinnodagen. Uppsala kommuns satsning på mänskliga rättigheter har flyttats fram till år 2021. Då kommer vi givetvis att vara involverade på något sätt. Vi försöker stärka kontakterna med Kvinnojouren och Tris - tjejers rätt i samhället, för att höra hur vi kan stötta dem. 

 

I Lumbabashi, sydöstra delen av Demokratiska republiken Kongo, finns några av våra Solvattenbehållare

 

Uppsala Carolinas Kalender