Uppsala Carolina

Universitetsbiblioteket Carolina Rediviva
Slottet och Segerstedtska huset

Klubbinformation

Charterdatum: 1974-04-20
Mötesdag: Andra tisdagen i månaden.
E-post: uppsala-carolina@soroptimistsweden.se
Vänklubbar: NÅDENDAL-  Finland
SI Solent East- England

Klubbkontakt: Vivian Hollqvist President: Ann Eckernäs

 

Minnesmärke över Fadime  Sahindal som mördades  här i Uppsala, 21  januari för 18 år sedan, en månad
efter hon hållit sitt tal i Sveriges Riksdag - Vad har gjorts för att förhindra upprepningar eller andra övergrepp?

Skulpturen är gjord av Hanna Beling, Uppsala

 

UPPSALA CAROLINA SOROPTIMISTKLUBB

bildades 1974 och har nu 25 medlemmar.  

Våra månadsmöten  andra tisdagen i månaden  på Storgatan 11  är inställda pga smittorisken. Programansvariga systrar undersöker nu möjligheterna att träffas genom Zoommöten och utomhusaktiviteter. Att träffas och hålla kontakten är viktigt under denna panemitid. 

Vårt främsta projekt under ca 10 år har varit att ge bidrag till en utbildningsverksamhet i provinsen Zulu Natal i Sydafrika. Det är nu avslutat.

Unionsprojektet Solvatten ligger oss varmt om hjärtat. Vi tackar föredragshållare mfl genom att sätta in ett belopp på projektets konto.  Ann Eckernäs är representant för region Mitt i detta projekt.

Sedan något år deltar vi i Uppsalas MR-nätverkt, särskilt i samband med Internationella kvinnodagen. Uppsala kommuns satsning på mänskliga rättigheter har flyttats fram till år 2021. Då kommer vi givetvis att vara involverade på något sätt. Vi försöker stärka kontakterna med Kvinnojouren och Tris - tjejers rätt i samhället, för att höra hur vi kan stötta dem. 

 

I Lumbabashi, sydöstra delen av Demokratiska republiken Kongo, finns några av våra Solvattenbehållare