Uppsala Carolina

Carolina Rediviva
Svandammen och Uppsala slott
Bandýfinalerna i orange som vi Soroptimister den 25 varje månad

Klubbinformation

Region: Region Mitt
Charterdatum: 1974-04-20
Mötesdag: Andra tisdagen i månaden.
E-post: uppsala-carolina@soroptimistsweden.se
Vänklubbar: NÅDENDAL-  Finland
SI Solent East- England

Klubbkontakt: Vivian Hollqvist President: Monica Lind

UPPSALA CAROLINA SOROPTIMISTKLUBB

bildades 1974 och har nu 26 medlemmar.  Vid junimötet 2016 valde vi in fyra nya medlemmar och i samband med att Uppsala Soroptimistklubb upphörde 2016 valde tre systrar att övergå till oss. Vi har även fått en medlem överförd från Växjö- respektive Gävleklubben och vid januarimötet 2019 valdes en ny medlem in.

Vi träffas andra tisdagen i månaden i pensionärsföreningarnas lokal på Storgatan 11  i centrum.

Vårt främsta projekt under ca 10 år har varit att ge bidrag till en utbildningsverksamhet i provinsen Zulu Natal i Sydafrika men

nu försöker vi komma igång med en lokal verksamhet för att stötta Uppsala Stadsmission med praktiskt arbete.

Unionsprojektet Solvatten ligger oss varmt om hjärtat. Vi tackar föredragshållare mfl genom att sätta in ett belopp på projektets konto.  Ann Eckenäs är representant för region Mitt i detta projekt.

 

I Lumbabashi, sydöstra delen av Demokratiska republiken Kongo, finns några av våra Solvattenbehållare