Umeå-Sävar

Klubbinformation

Charterdatum: 1961-02-17
Mötesdag: Andra tisdagen i månaden.
E-post: umea-savar@soroptimistsweden.se
Vänklubbar: TRONDHEIM Syd - Norge
VASA - Finland
WÜRZBURG - Tyskland

Klubbkontakt: Agneta Lundström President: Agneta Lundström

Välkommen till Umeå-Sävar soroptimistklubb

Klubben träffas andra tisdagen i månaden. På våra klubbmöten har vi intressanta föreläsningar och vi gör också studiebesök på olika arbetsplatser. Vi har ofta inbjudna gäster som vill veta mer om Soroptimisterna och vår klubb. Nu under Coronapandemin har vi digitala klubbmöten via Zoom.

Vår verksamhet bygger på projekt och vi har haft olika samarbetspartner. På junimötet 2018 hade klubben besök av Milly Odoemelam från Nigeria som berättade om sitt liv i Sverige och om att starta och driva eget företag. Detta resulterade till projektet ”En möjlig väg in till arbetslivet” som avslutades i januari 2020. Projektet möjliggjordes genom bidrag från Länsstyrelsen.

Ett annat projekt vi arbetat med i flera år är Solvatten- Rent vatten från Kvinna till Kvinna. Solvatten är en uppfinning som renar förorenat vatten genom solens ultravioletta strålar och värme. Vi har samlat in pengar bland annat genom att sälja Restaurangchansen (ett häfte med rabattkuponger på restauranger och vissa affärer). Inkomna medel går till inköp av Solvattenbehållare och att förmedla till behövande familjer i framförallt Afrika.

Under hösten 2020 har vi på olika sätt uppmärksammat FN-kampanjen Orange the world. På vårt initiativ har många byggnader i Umeå varit upplysta i orange under kampanjperioden. Med anledning av Sverigeunionens projekt OMSTART- stöd för Sveriges tjej och kvinnojourer har vi gjort en insamling till förmån för Stadsmissionens tjej- och kvinnojour i Umeå.

Välkommen att kontakta oss!

President för klubben är Agneta Lundström. Vill du veta mer skicka e-post till
umea-savar@soroptimistsweden.se

Umeå-Sävars Kalender

Hela Klubbens Nyheter