Sverigeklubb

Klubbinformation

Region: Sverige
Charterdatum: 2018-07-01
Mötesdag:
E-post: president@soroptimistsweden.se
Vänklubbar:

Sverigeklubben är till för soroptimister i Sverige som av olika skäl inte kan tillhöra en befintlig klubb.