Stockholm-Vaxholm

Klubbinformation

Region: Region Mitt
Charterdatum: 1971-10-23
Mötesdag: Andra tisdagen i månaden.
E-post: stockholm-vaxholm@soroptimistsweden.se
Vänklubbar: Esbjerg - Danmark Helsinki-Erottaja - Finland Forssa - Finland Southampton - England Tartu - Estland Westland - Nya Zeeland

Klubbkontakt: Inger Malm President: Karin Welzien

Stockholm-Vaxholm chartrades som klubben 23/10 1971, då som tredje av så småningom nio stockholmsklubbar. Idag är Stockholm Vaxholm äldst av nu befintliga 4 klubbar.

De nuvarande klubbarna samarbetar på olika sätt, exvis träffas
presidenterna och incoming president 3-4 ggr per år bl a för utbyte av
ideer kring hur vi når ut i en större stad som Stockholm.

Stockholm -Vaxholms klubben driver sedan ett antal år ett lokalt
projekt "Klaragården" - en daghärgesverksamhet för hemlösa kvinnor i
Stockholm - i Stadsmissionens regi. Vi vill utifrån uppdraget bidra
till att kvinnorna själva kan  förändra sin livssituation. I mötet med
dem och utifrån de önskemål som kommer fram har vi tex under flera år
samlats kring en god fredagsmiddag för samtal och utbyte oss kvinnor
emellan. Detta har i en del fall lett vidare till ytterligare
kontakter och aktiviteter.
Vi har nu utifrån önskemål som kommit fram gjort en utflykt till
Djurgården och konstmuseet Thielska galleriet - sådana utflykter
tänker vi ska fortsätta.

Det globala projektet Solvatten-programmet har stor uppslutning i
Stockholm-Vaxholmsklubben. Såväl sett ur satsningar ekonomiskt för
inköp av solvattendunkar som att flera av våra klubbmedlemmar sedan
flera år är aktiva i drivandet av programmet.
Martha Björnström, Berit Bengtsson och Birgitta Hansson - för att nämna några.
Som klubb har vi engagerat oss i loppis på Kanalens dag i Åkersberga
och Loppis i början av maj 2017 på Söder i Stockholm har tex
resulterat i bra bidrag till programmet.
Dessa tillfällen har också skapat bra möjligheter till information om
Soroptimisterna och möta det stora intresset för Solvattenprogrammet.

Programverksamheten på våra månadsmöten byggs i huvudsak upp kring
kvinnors situation och arbete  i Sverige eller i andra länder. Vid
senaste månadsmötet i maj berättade Lisii Raud, logoped  och Monica
Barr Agholme, tandläkare och barnspecialist om Operation Smile och
deras volontärarbete för barn som är födda med läpp-, käk- och
gomspalt i 80 länder. I rika länder opereras barn med LKG kort efter
födseln men i utvecklingsländer finns sällan möjlighet till operation.
Den här kvällen resulterade också i ett bra ekonomiskt bidrag till den
medicinska hjälporganisationen Operation Smile.

Vi är en klubb med i dag 35 klubbsystrar i alla åldrar - vi skulle
gärna se att vi kunde attrahera fler yrkesverksamma. Vi är därför
aktiva i att bjuda in yrkesverksamma gäster och hoppas att vi kan
utveckla våra aktiviteter i klubben på ett flexibelt sätt. En form för
våra aktiviteter som kan fånga yrkesverksammas intresse för våra
projekt. Samtidigt en en struktur som kan möta  kvinnors yrkes- och
livssituation i dagens storstadssamhälle.
Här hoppas vi på resultatet av en redan fruktbar dialog inom klubben
och tillsammans med våra gäster.

Vi kunde också konstatera hur många gäster som drogs till klubbens
möte på Judiska Hemmet i april, när Maja Hagerman var föreläsare om
rasbiologen Herman Lundborgs gåta - nästan lika många gäster som
klubbsystrar den kvällen!!

I juni månad ska vi till Stressforskningsinstitutet i Frescati Hage,
där Carina Johansson arbetar. Hon kommer då att hålla sitt
egoföredrag.

Vanligtvis möts vi på Katarinavägen vid Slussen där vi har turen att
få disponera en mycket bra möteslokal - tack vare en kvinna i klubben.


*

Klubbmötena sker med regelbundenhet- oftast i vår möteslokal. De ägnas åt föreläsningar runt våra teman om kvinnors rättigheter och våra projekt, förutom gemensam middag och klubbfrågor. Intresserade samlas även till månatliga lunchmöten, där inriktningen är att vidga kontakten med och samtalet kring olika samhälleliga uttryck. Därtill träffas en grupp regelbundet under vanligtvis livliga diskussioner kring nyutkommen litteratur.

Stockholmsklubbarna samarbetar på flera sätt, exempelvis träffas presidenterna och president elects i ett försök att möta utmaningarna i att nå ut i storstadsregionen. Det hantlar dels om att synliggöra vad soroptimisterna gör för att främja kvinnans ställning och jämställdhetsfrågorna globalt och lokalt och dels om att skapa förutsättningar för kvinnor att få vetskap om möjligheterna att delta i detta arbete. Stockholm-Vaxholm prövar sedan vt 2016 att 1ggr/ termin bjuda in ett flertal gäster vid ett och samma klubbmöte, som då fokuserar på betydelsen och innebörden av att vara soroptimist

Besök från vänklubbor Stockholm-Vaxholm har fem vänklubbar i världen. Till hösten 2017 planeras ett vänklubbsbesök från styrelsen i Esberg, Danmark. Den klubben har helt nyligen fått ett flertal nya klubbmedlemmar, som det ska bli intressant att höra mer om. Vi ser fram mot besöket.

Projekt

Globalt arbetar klubben för Solvattenprojektet på flera sätt. 3 av våra klubbsystrar är aktiva i Solvattenprogrammet för hela landet. Ett flertal årets klubbaktiviteter syftar till att ekonomistbidra till Solvattenprojektets utveckling såväl i afrikanska länder som i Nepal.

Nationellt Klubben deltar i det nationella projektet mot könsstympning av kvinnor, som finansieras via insamling av gamla mobiltelefoner.

Lokalt I samarbete med Stockholms Stadsmission arbetar klubben sedan flera år på att främja situationen för de hemlösa kvinnorna på Klaragården.

Sveriges kvinnolobby Sverigeunionen är medlem i Sveriges Kvinnolobby. Inger Malm har under flera år varit styrelsemedlem i Sveriges Kvinnolobby. Samarbetet resulterade bl.a, i ett aktivt deltagande i Nordiskt Forum 2014 i Malmö. Klubben har också deltagit i studiecirkel om Kvinnokonventionen.

Vårt postgiro är 164413-7

Stockholm-Vaxholms Kalender