Stockholm-Vaxholm

Klubbinformation

Charterdatum: 1971-10-23
Mötesdag: Andra tisdagen i månaden.
E-post: stockholm-vaxholm@soroptimistsweden.se
Vänklubbar: Esbjerg - Danmark, Helsinki-Erottaja - Finland ,Forssa - Finland, Tartu - Estland, Westland - Nya Zeeland

President: Yvonne Andersson  

 

 

Hej Soroptimistsystrar

Jag hoppas av hela mitt hjärta att du mår bra.

Med anledning av den rådande smittspridningen av Coronaviruset kommer vi fortsätta 
med att ha våra månadsmöten digitalt, under i första hand våren 2021.

Kom ihåg att vi kan hålla kontakten med varandra på andra sätt än att ses t.ex telefonsamtal, sms etc. Vi måste komma ihåg att fortsätta bry oss om varandra. Det är också viktigt att du som behöver hjälp kan kontakta någon av oss systrar så hjälper vi dig.

Många varma kramar
Hälsar Yvonne 

Tisdagen  den13 aprili hade vi valmöte digitalt via Zoom, Mötet började som vanligt med ljussermonin,                 Två nya klubbsystrar Ann-Charlotte Ohlsson och Beatrice Kindembet valdes in som våra nya systrar. Vi önskade dem varmt välkomna till vår klubb. Därefter hade vi valmöte med 24 deltagare plus 2 fullmakter av totalt 31 medlemmar. Till styrelsen omvaldes President Yvonne Andersson o likaså Hedda Malm som kassör. Erja Chryssanthou och Irene Bond omvaldes som ledamöter till styrelsen. I programkomitten omvaldes Inger Malm och Jacqueline Delman samt  vår nya medlem sedan februari Annelie Elmetoft. Vi behandlade 5 motioner och tillsatte en arbetsgrupp för att i samarbete med de andra Stockholmklubbarna behandla propositionen nr 2 och 4.           Eftersom vår klubb fyller 50 år i höst, har vi tillsatt en arbetsgrupp bestående av Yvonne, Jaqueline, våra 2 Annelior Hedenström och Elmertoft för att arrangera firandet. Vår nya medlem Lotta (Ann-Charlotte) valdes in  i gruppen. Datum blir den 22 (eller den 30) oktober. Yvonne avslutade med att tacka alla medlemmar  för ett trevligt valmöte trots att vi bara träffats digitalt  

Stockholm-Vaxholm chartrades som klubb den 23/10 1971, då som den tredje av stockholmsklubbarna. Idag är Stockholm- Vaxholm äldst av nu befintliga 4 klubbar.

De nuvarande klubbarna samarbetar på olika sätt. En gång om året arrangeras ett gemensamt möte. Vår förhoppning är att kunna utöka detta samarbete. Stockholms presidenterna träffas  3-4 ggr per år. Stockholmsklubbarna samarbetar även via projektet BoKlara sedan några år.

Programverksamheten på våra månadsmöten byggs i huvudsak upp kring kvinnors situation och arbete i Sverige och i andra länder.

Vi är i dag en klubb med 31 klubbsystrar i olika åldrar - vi välkomnar gärna ny medlemmar. Efter att ha varit gäst några gånger, kan du sedan väljas in i klubben.

Klubbmötena sker med regelbundenhet. Oftast i vår möteslokal på Katarinavägen vid Slussen, därr vi får disponera en mycket bra möteslokal. Mötena börjar med en gemensam middag, sedan ägnas kvällen åt föreläsningar runt olika teman som intresserar kvinnor. Vi har även månatliga lunchmöten, där vi besöker utställningar, museer och andra  intressanta evenemang.Vår bokklubb träffas en gång i månaden

Vi har 6 vänklubbar i Finland, Danmark, Estland, och Nya Zeeland.

Projekt.

Internationellt   Klubben arbetar för det globala Solvatten-programmet som har stor uppslutning i Stockholm-Vaxholmsklubben.   Såväl sett ur satsningar ekonomiskt för inköp av solvattendunkar som att några av våra klubbmedlemmar sedan flera år är aktiva i drivandet av programmet- Martha Björnström, Berit Bengtsson och Birgitta Hansson - för att nämna några. Ett flertal av årets klubbaktiviteter syftar till att ekonomiskt bidra till Solvattenprojektets utveckling såväl i afrikanska länder som i Nepal.

.Lokalt  Stockholm-Vaxholm klubben vänder sig sedan flera år i olika projekt till hemlösa kvinnor i Stockholm i samarbete med Stadsmissionen. Syftet är och har varit att på olika sätt verka för alla kvinnors rätt till eget bostad. 

Under flera år har vi mött intresserade kvinnor i och kring middagar och olika aktiviteter som musei- o konditoribesök, för ömsesidigt utbyte.
Sedan 2020 har vårt projekt inriktats mot att undersöka hur stor hemlösheten är bland kvinnor i Stockholmsregionens 26 kommuner och inte minst finns och i så fall vilka strategier har de olika kommunerna valt för att stävja hemlösheten och verka för allas rätt till bostad. 
Underlaget bygger på skriftliga svar från ansvariga i resp kommun.

 Vi stöttar också kvinnojouren Snäckan i Norrtälje

  Sveriges kvinnolobby Sverigeunionen är medlem i Sveriges Kvinnolobby. Inger Malm har under flera år varit styrelsemedlem i Sveriges Kvinnolobby. Samarbetet resulterade bl.a, i ett aktivt deltagande i Nordiskt Forum 2014 i Malmö. Klubben har också deltagit i studiecirkel om Kvinnokonventionen.

Vårt postgiro är 164413-7               Yvonne Andersson 0730-40 71 50 , yandersson@telia.com 

 Våra möten är fyllda av intressanta ämnen, för att inhämta mer kunskap och utbyte av åsikter och planer för framtiden. Dessutom god förplägnad! 

Stockholm-Vaxholms Kalender

Hela Klubbens Kalender