Stockholm-Södertörn

Klubbinformation

Charterdatum: 1992-10-24
Mötesdag: Andra torsdagen i månaden.
E-post: stockholm-sodertorn@soroptimistsweden.se
Vänklubbar: Husavik, Island; Ringköbing, Danmark; Ringsaker, Norge.

Klubbkontakt: Pia Hallgren President: Viia Rosén

De flesta av våra medlemmar bor söder om Stockholm, men inte alla. Vi tycker Södertörn är ett vackert namn.

Vår klubb präglas av en mycket varm gemenskap. Hos våra medlemmar finns en enorm kunskap och erfarenhet. Den använder vi oss ofta av när vi stöttar varandra såväl personligt som professionellt. Vi tycker om att träffa andra soroptimister – både svenska och från andra länder. Vi känner oss inspirerade av allt vi får vara med om genom vår klubb och genom att delta i andra soroptimistiska sammanhang.

Vi engagerar oss i projekt där vi kan använda vår kunskap och erfarenhet för att stötta och utveckla andra kvinnor. Vi tycker att vi gör en skillnad i den stora världen genom vårt blotta medlemskap i SI. Vi sänder signalen att ”så här många är vi som står för dessa värderingar”. Många av oss tycker att soroptimismens värderingar och mål är en del av vår identitet, som vi tar med oss i vår vardag, både yrkesmässigt och privat. Vi verkar varje dag, var och en för sig, och tillsammans för stärkandet av kvinnans ställning, mänskliga rättigheter och för internationell vänskap och förståelse.

Vår klubb engagerar sig långsiktigt i ett barnhem i Indien och specifikt stöder vi några systrar till yrkesutbildning. Mer information om "våra" flickor i Chauri-Chaura och hur du kan stödja projektet finns i informationsfoldern (pdf för nedladdning).

Våra klubbmöten hålls andra torsdagen i månaden.  En grupp på 2-4 medlemmar ansvarar för varje mötes planering och innehåll. Anmälan eller avanmälan sker direkt till värdinnorna. Vi betalar ingen särskild avgift för klubbmöten. Värdinnans eventuella kostnader betalas direkt till värdinnan i anslutning till mötet. Vi håller boklotterier på våra klubbmöten, med intäkterna stöttar vi BoKlara i Stockholm.

Medlemsavgiften är 1.000 kr/år, betalning delas upp på två gånger. Vi betalar också 300 kr/medlem/år till vårt Indienprojekt.
Vårt plusgirokonto är: 654 02-0.