Stockholm-Ekerö

Klubbinformation

Charterdatum: 1986-06-07
Mötesdag: Rullande schema tisdagar, onsdagar, torsdagar.
E-post: stockholm-ekero@soroptimistsweden.se
Vänklubbar: Varde - Danmark Karkula - Finland

Klubbkontakt: Gunnel Barkeby President: Catarina Vesterlund

Vad är Ekerö Soroptimistklubb?  Jo, en grupp glada och entusiastiska "systrar" i olika yrkesroller, som ser sin främsta humanitära uppgift att främja kvinnors och flickors villkor, var än i världen vi behövs. 
Se mer detaljer här

Här hittar du programmet för 2020. Som alla säkert förstår är aktiviteter i april och maj ersatta av promenader av Corona-typ. Augustimötet på Etas båtklubb på Essingeöarna (protokoll under Dokument/2020) och resterande möten under hösten ska vi försöka vara där också. För styrelsemöten använder vi Skype eller Zoom.           

Våra projekt och aktiviteter

     

Solvatten

Tre personer i klubben deltar i unionens programgrupp för Solvatten eller som det officiella namnet är: "Rent vatten från kvinna till  kvinna".

         

BoKlara 

I samarbete med övriga Stockholmsklubbar.
Vi ordnar middagar 4 ggr per år och eftermiddagsaktiviteter en gång per månad.
Två av klubbens medlemmar deltar i projektets arbetsgrupp och flera andra deltar i de olika aktiviteterna.
Verksamheten har nyligen flyttat från Klaragården i centrala Stockholm till Högbergsgatan 51 men vi fortsätter på samma sätt.

   

Integration

Vi deltar sedan ett par år i Ekerö kommuns Integrationsarbete, Öar utan gränser, bl.a. genom att delta i språkcafé i Mälarökyrkan. Vi har genom detta också fått kontakt med en syrisk familj på fem personer som vi stöttar med råd, språkundervisning och allmän orientering i det svenska samhället    

 

Övrigt 

Överskott från våra mötesaktiviteter går till bidrag till olika organisationer. I första hand Solvatten men de  senaste åren har vi också skickat pengar till Fistulasjuhuset (underlivsskador), Operation Smile (gomspalt), SNLA (unionens mentorprogram för unga kvinnor) och Alla kvinnors hus
             

Verksamhet 2020

Augustimötet blev av!!! Och tillsammans! Samling på Etas båtklubb på Essingeöarna. Protokoll hittar ni under Dokument/2020 och bilder i fotoalbumet.
Och vi ska försöka ha fysiska möten även under resten av hösten

Mars, April, Maj:  Tyvärr har alla möten som inbegriper närkontakt blivit inställda, inte bara Stockholmklubbarnas gemensamma årliga marsmöte utan även klubbmöten. Styrelse- och arbetsgruppsmöten sköts numera via telefon eller via digitala webbmöten med hjälp av Skype eller Zoom.

Februari: Vi provade en ny lokal som Camilla tillhandahöll och efter ett kort men bra klubbmöte samt rödbetssoppa, lyssnade vi på Yvonne Hirdman, som höll ett intressant och inspirerande föredrag.
Januari:
Året började med ett januarimöte utan föredrag då vår nye president kände ett behov av att diskutera vad vi gör nu och vad vi vill göra i framtiden.

Protokoll från våra möten hittar ni under /Dokument /2020.

För att inte alltför mycket information skall finnas på denna sida så har klubbytan tidigare år kopierats till fyra filer

Information från 2019 hittar ni under Dokument/2019/Klubbyta 2019
Information från 2018 hittar ni under Dokument/2018/Klubbyta 2018
Information från 2017 hittar ni under Dokument/2017/Klubbyta 2017
Information från 2016 hittar ni under Dokumnet/2016/Klubbyta 2016

 

Även tävling 2 är avslutad. Ingen anmälde sid denna gång heller. Hur många av er går in på vår hemsida. undrar en något luttrad webbansvarig

 

.