Stockholm-City

Gambia okt 2019: Tiina, Gun, Bibbi, Annica och Aminata, ung student in the University of The Gambia och soroptimist i SI Banjul

Klubbinformation

Charterdatum: 1995-04-01
Mötesdag: Ett möte per månad. Dagen varierar.
E-post: stockholm-city@soroptimistsweden.se
Vänklubbar:

SI Helsinki-Meri, Finland

SI Akureiry, Island

SI Lillehammer, Norge

SI Tallinn Old Town, Estland

President: Gun Sigfridsson-Sellin  
 

Därför ska du bli medlem hos oss


 
Du blir medlem i en av världens största partipolitiskt och religiöst obundna kvinnoorganisationer med ca 75000 medlemmar i 122 länder.
Du tillhör ett starkt nätverk av yrkesverksamma kvinnor, som bidrar till att stärka kvinnans ställning globalt, nationellt och lokalt.
Du bidrar till att ge kvinnor en plattform för arbete i samhället  och ger kvinnorna en röst.
Du bidrar till förbättringar av de globala målen via våra projekt.
Du kan delta i våra projektresor eller Soroptimistkonferenser över hela världen.
Du kan delta i våra projekt i Sverige och utomlands.
Du får ett världsomfattande nätverk av olika kompetenser.

Du kan göra skillnad tillsammans med oss!

Välkommen att kontakta oss!
 

Lär dig mer om oss 

Europafederationens film om Soroptimisterna
Sverigeunionens webbplats
Europafederationens webbplats

 

 

Soroptimisternas upprop mot kommuners nedmontering av stöd till våldsutsatta flickor och kvinnor

 

Under parollen ”OMSTART” stödjer Soroptimist Sweden landets kvinnojourers arbete med våldutsatta flickor och kvinnor. Denna fråga är nu högaktuell eftersom vi vet att mörkertalet för våldsutsatta kvinnor är hög under Corona pandemin.

Soroptimist Sweden är en del av det internationella nätverket Soroptimist International, som arbetar för att stärka flickor och kvinnor. Soroptimistklubbarna i Stockholm deltar i det nationella projektet för att stödja landets kvinnojourer. Vi vill med detta upprop uppmärksamma flera kommuners ” omedvetna”? nedmontering av stöd till våldsutsatta flickor och kvinnor.

Flera kommuner arbetar föredömligt tillsammans med sina kvinnojourer och stödjer och nyttjar den kompetens som byggts upp under 40 år för våldsutsatta kvinnor. Trots uttalad politisk vilja och stora möjligheter för kommuner att samverka med idéburna kvinnojourer har flera kommuner nu börjat upphandla skyddat boende för kvinnor och barn. Att välja att konkurrensutsätta en ideell verksamhet och skapa en ny marknad är ett ideologiskt beslut som inte utgår från de högtidliga löftena. Tidigare HVB-hem som nu gapar tomma efter flyktingar, vandrarhem, folk utan någon kunskap och erfarenhet av våldsutsatta kvinnors verklighet och behov vinner upphandlingar genom att dumpa priset. Att skydda vinstdrivande aktörer verkar viktigare än att skydda våldsdrabbade kvinnor och barn. Enligt Socialstyrelsens kartläggning från 2020 har andelen privata, vinstdrivande aktörer ökat från 8 procent till 37 procent på 7 år.

Soroptimisterna stödjer kvinnojourerna ekonomiskt och via påverkan av kommunerna att ta sitt ansvar via olika aktiviteter t ex brev till kommuner samt pressmeddelande till tidningar. Soroptimisterna är en av världens största och också äldsta kvinnoorganisationer som snart fyller 100 år. För 100 år sedan kunde kvinnor för första gången i Sverige använda sin medborgerliga rösträtt och gifta kvinnor blev myndiga. Vi tänker inte hundra år senare bevittna en kommunal nedmontering av en unik ideell verksamhet av hög kvalitet som verkligen lever upp till Soroptimisternas bokstav och anda. Sor optimist, bästa syster, tillsammans kan vi återta agendan och stoppa våldet mot kvinnor.

maila oss stockholm-city@soroptimistsweden.se för mer information.

 
 

 


 
 

Våra projekt


 

Universitetsutbildning i Gambia
Utbildning i flera afrikanska länder kostar mycket, och familjer har sällan möjlighet att sina barn en universitetsutbildning, särskilt inte flickor. Vi samarbetar med Academy for Academics och sponsrar Aminata, 24 år, med universitetsstudier i Gambia. Ett läsår kostar 8000 SEK. Hon läser nu tredje året, av fyra. Hon är soroptimist i SI Banjul, in The Gambia och redan mycket framgångsrik mediapersonlighet och ett föredöme för sina systrar.

Följ med på vår resa 2019 där vi följer upp projektet.

Klicka här för att följa med oss till Gambia

 

 

Byprojekt för jämställdhet                          
På januarimötet bildades en projektgrupp vars uppgift är att undersöka finansieringsvägar för ett jämställdhetsprojekt på landsbygden i Gambia.
Syftet är jämställd fördelning av tung malning av grödor, säkra mattillgången genom ökad kunskap och effektiv användning av grödor. Projektkostnad ca 115000 SEK.
Projektgruppen utvärderar sitt arbete den 15 juni och beslutar om fortsättning.
Stockholmsklubbar och landets soroptimistklubbar välkomnas att delta.

 

 

Husbygge i Kongo
Pappan var kollega till vår medlem Lotta i Kongo Brazzaville. Han dog i en trafikolycka och efterlämnade änka och två tonårsflickorna utan försörjning. Trots arvsrätten slängde mannens familj ut dem för att bo i plåtskjul de satte ihop på en tomt som mamman ägde. Klubben har sedan 2013 stöttat familjen för att bygga ett hus. När det är klart har vi betalat 40000 SEK. Lottas vänner ser till att sponsra flickornas skolgång. Vi följde upp projektet på plats 2015. Nu ska fönstergaller och el komma på plats. Vi avslutar projektet och flickorna kommer att ha möjligheter till ett bra liv.

 

 

Stöd till hemlösa kvinnor         
Stadsmissionen i Stockholm bedriver ett daghärbärge – BoKlara - för hemlösa kvinnor på Södermalm.
Initiativtagare var Stockholm-Vaxholm soroptimistklubb, och numera är alla Stockholmsklubbar engagerade. En projektgrupp ordnar i samråd med BoKlara öppna aktiviteter med kvinnorna, såsom eftermiddagsträffar, middagar, museibesök.
Det vi hoppas bidra till är möjligheter för kvinnorna att komma tillbaka till ett mer självständigt liv via förhoppningsvis givande ömsesidiga samtal kvinnor emellan.

 

 

Återvunnet material
Axelremsväskor, brödkorgar, kuvertväskor av mjölk- och juicepaket är hållbara och färgglada produkter som vi själva tillverkar. De passar bra som present. Förtjänsten går till våra olika projekt, och pris för axelremsväska är 250 kr.

 

 

 
Stockholmsklubbarna samarbetar                                                     
I en storstad är det nödvändigt att klubbarna samarbetar. Våra klubbpresidenter träffas några gånger per år, och klubbarna har ett gemensamt möte i mars, som ofta är klubbarnas månadsmöte med föreläsare och program som alltid lyfter olika aspekter av kvinnans ställning och mänskliga rättigheter. Vi önskar även samarbeta med andra organisationer som delar vår värdegrund.
 
   
   


Klicka här för att läsa vår guide för att delta i möten via Skype

Stockholm-Citys Kalender

Hela Klubbens Kalender