Sotenäs

Strandstädning 9 maj 2020
Vandring Bovall 28 nov 2020
Tång på Smögen 8 juni 2020

Klubbinformation

Charterdatum: 1986-08-23
Mötesdag: Andra måndagen i månaden.
E-post: sotenas@soroptimistsweden.se
Vänklubbar: Sarpsborg - Norge

Klubbkontakt: Anna-Lena Höglund President: Ann-Catrin Frödén

Vi är ett kvinnligt globalt nätverk som vill och kan stärka kvinnors och flickors rättigheter i världen. Vi är yrkesarbetande kvinnor från olika branscher, som tar en aktiv roll i samhället, både lokalt och ute i världen. 

 Vår klubb startades år 1986. Vår gudmor kom från Göteborg och hette Lillemor Dahlberg. Christina Höij, Eva Torkelsson och Kristina Holmdal var " igångtjejerna" utav klubben via Ragnhild Selstam.

Vi träffas alltid andra måndagen i månaden på olika ställen i vår kommun Sotenäs och alltid kl 18.30, där våra små samhällen Kungshamn, Smögen, Hunnebostrand och Bovallstrand ingår. Vi försöker variera våra program. Här kommer de vi haft hitills:

 Våra möten 2020 

13 januari - Möte på Hotell Fisketången i Kungshamn, årsplanering

10 februari - 30 år inom Polisen ur ett kvinnligt perspektiv. Föredrag av Ingrid Ljunggren. Plats: Församlingshemmet i Kungshamn

9 mars - Bröstcancer vanligaste cancerformen hos kvinnor. Föredrag av bröstkirurg Karin Wångbladh

20 april - Genomgång och diskussion om motioner och propositioner inför Unionsmötet

11 maj - Charter. Alger det nya supermaterialet. Föredrag Sofie Allert

8 juni - Carl-Johan Söderbom berättar om tång och dess användningsområden. Vid bra väder är vi utomhus. Vid sämre väder är vi i församlingshemmet på Smögen. Egen matsäck tas med.

14 september - Besök på Sjöräddningen Smögen.

12 oktober - Årsmöte

 9 november - INSTÄLLT PGA COVID-19

28 november - Vandring Bovallstrand runt avslutades med kaffe och dopp

 5 december - Vandring Ulebergshamn och Evas stig, avslutas med korvgrillning 

10 december - Vandring Ramsvik

14 december - INSTÄLLT PGA COVID-19

16 januari - Vandring Kungshamn Inställd pga för kallt väder

23 januari - INSTÄLLT PGA COVID-19