Hur kan vi bidra

Det finns olika sätt hur vi kan bidra. SIE har preciserat fyra sätt.

1. Nominera en skola

Om en klubb vet en skola eller en flyktingmottagning i Sverige eller i något annat land i behov av böcker kan en ansökan göras för att den skolan skall få ett bokpaket. Då fyller klubben i ett formulär som finns på projektets hemsida. Länk till hemsidan finns längst ned på sidan. Då blir klubben kontaktad av projektteamet för att diskutera vidare. Just nu finns ett 10-tal skolor att välja på att stötta på hemsidan. Där framgår vart, vilka och hur många barn som kommer att få ta del av bokprojektet om finansiering uppnås.

När man ansöker kan det vara lämpligt att ta del av informationen som finns på hemsidan om principerna som ”My Book Buddy” jobbar efter. Om en klubb nominerar en skola och den antas till projektet har klubben till ansvar, där så tillämpligt, svara på frågor om projektet till föräldrar, skolpersonal och andra som är intresserade. Det handlar om att skapa förståelse för varför soroptimisterna väljer att driva projekt som handlar om läskunnighet och om My Book Buddy konceptet.

2. Soroptimistklubbar med lärare uppmanas att arrangera ett tillfälle där barn från skolan läser högt ur böcker för exempelvis familj, vänner, grannar och släkt. Eller andra målgrupper som anses vara lämpligt såsom äldre människor på ett ålderdomshem, barn vid flyktingmottagningar eller arrangera tävlingar i skolan i högläsningen eller läsförståelse. Vid detta tillfälle samlas pengar in genom sponsorer, försäljning eller donationer. Mottot är ”Barn läser böcker till förmån för barn som behöver böcker”. Projektteamet föreslår två datum för detta:

23 april 2017 som är FNs dag för Boken

8 september 2017 som är FNs dag för läs- och skrivkunnighet

Förutom att samla in pengar så bidrar eventet till att sprida kunskap och information om vikten av läs- och skrivkunnighet och om Soroptimisternas arbete. Det är en ett bra sätt att förena SIE två-åriga tema (2015-2017) Soroptimist invest in Education och de mål som federationen satt som inriktning för vårt arbete att främja livsvillkoren för kvinnor och flickor genom att göra saker tillsammans med andra.

3. Om klubben inte kan eller vill arrangera ett event som beskrivet ovan, tas pengar också emot med stor tacksamhet. Sponsring kan ske på tre sätt.

  1. Välj en specifik skola att sponsra bland de som finns specificerade (egen sida på hemsidan Schools), följ betalningsinformationen och märk betalningen med MBB (My Book Buddy) och KLUBBENS NAMN
  2. Sätt in valfritt belopp enligt betalningsinstruktionerna på projektets hemsida och märk betalningen med MBB (My Book Buddy) och KLUBBENS NAMN
  3. Sätt in valfritt belopp på Unionens BG 5923-9863, märk betalningen med MBB (My Book Buddy) och KLUBBENS NAMN. Sista inbetalningsdag är den sista september 2017.

För de klubbar som kan och vill finns alltid alternativet att starta en crowd-funding eller att be om hjälp genom sina Friendship Links.

4. Om klubben har en medlem som kan bidra till projektteamet med sin expertis mottas den tacksamt. Kommunikatörer, projektledare och översättare uppmanas ge av sin tid och kunskap.  Ta kontakt med projektorganisationen genom att skriva till programme@soroptimisteurope.org

En boklåda kostar runt 750€ och en verklig succé vore om varje klubb i Europafederationen samlade in till en boklåda, det skulle innebära att 1265 boklådor. Organisationen My Book Buddy vill möjliggöra att barnen får utvecklas i sitt läsande, därför implementeras systemet i HELA skolan, och inte i enstaka klasser på en skola.

LÄNK: https://sie-mybookbuddy.org