Rapporter 2019

Interna rapporter, programgruppen och svenska klubbaktiviteter

Distributionen av solvatten 2012- jan 2019

 

Rapporter från mottagare och reserapporter

Rapport från Mali

Rapport från Solvattenprojekt i Colombia

Reserapport från Kenya

Solvatten i Ihushi –  våren 2019

 

 

Rapport har inkommit från Varbergklubbens projekt i samarbete med Drottning Blankas gymnasieskola i Varberg.  
Läs mer här.

Unionens Kalender

Hela unionens kalender Klubbarna Alla klubbars kalendrar