Rapporter 2017

 

Interna rapporter, programgruppen och svenska klubbaktiviteter

SI Sweden's successful Solvatten Programme 'Safe Water from Women to Women - Solvatten for a better health and a better environment' 
(en sammanställning av distribueringen av Solvatten under okt 12-sep 17)

Verksamhetsberättelsen för 2015-2016 Solvatten  Solvatten, bilaga

Föredrag om Solvatten vid SIE kongressen  Florens juli 2017 (kommer efter mötet)

Sammanställning av mottagare  av Solvatten 30 september 2017

Rapporter från mottagare och reserapporter

Report from Gambia (in English)

Nyhetsbrev från Ihushi september 2017
Rapport från Ihushi augusti 2017

"Case studies" från Angola, som fick 36 Solvatten 2015, finns i filen Lubango 1.
Lubango 2 innehåller beskrivning för  familjer som fick del av 74 st från Stockholm-Roslagen 2012.   Lubango 1   Lubango 2  (in English)

bild 1

Report from Tweyambe, Tanzania February 2017 (in English)  Pictures

Rapport från Ihushi februari 2017

Final report from Sierra Leone (in English)