Inkomna medel

Totalt har 2241  st solvattendunkar förmedlats sedan 2012.

T.o.m. januari 2021 har drygt  2,3 miljoner kronor inkommit.

Kartorna nedan är  uppdaterad 20 september 2021!  

 

Senaste nytt om våra projekt (ippdaterad i sep 2021) 

karta 210920

 afrikakarta 210920