Projekt

DEFINITION AV PROJEKT

Projekt enligt våra styrdokument

Ett projekt är en tidsbegränsad aktivitet som kan initieras på unionsnivå eller på klubbnivå.
Ett projekt definieras av en tydlig startpunkt, en tydlig slutpunkt och ett eller  flera  mätbara mål att uppnå.

Unionens Kalender

Hela unionens kalender