Solvatten

Insamlat hittills: 1 628 800:-

Antal inköpta Solvatten: 1593

1400 Solvatten innebär:
 • Kvinnor vinner status och självrespekt
 • 8400 (minst) får rent vatten
 • 63 000 färre sjukdagar
 • 2 650 000 kronor har sparats till annat (~280 000 dollar)
 • 630 000 kWh solenergi har tagits till vara
 • 11 000 träd (~70 hektar skog) sparade
 • 2 800 ton ved har man sluppit släpa hem
 • 2 250 ton (minst) koldioxid mindre utsläppt till atmosfären
 • 115 000 arbetsdagar har frigjorts till annat t.ex. arbete eller skolgång.
  (Denna tabell kommer inte att uppdateras varje månad)

Se hur Solvatten har distribuerats under perioden okt 2012 maj 2018
(SSI Sweden’s successful Solvatten Programme 
’Safe Water from Women to Women - Solvatten for a better health and a better environment)

familjebild

Soroptimistresa!

I februari 2018 åker soroptimister till Tanzania. Bland annat besöks Ihushi dit vi sänt 290 Solvatten. I nyhetsbrevet (tryck på ordet) beskrivs situationen i nuläget och betydelsen av Solvatten.
Den finns också under Rapporter 2017 liksom en utförligare beskrivning av Solvatten i Ihushi från augusti 2017.

Plan för programmet    Rent vatten från kvinna till kvinna med Solvatten

Solvatten är en uppfinning som renar förorenat vatten genom solens ultravioletta strålar och värme. Solvatten består av en dubbelsidig svart plastbehållare där varje sida tar 5 liter, dvs. totalt 10 liter vatten. På två till sex timmar renas vattnet genom värme och solens ultravioletta strålar.  Det är då drickbart och kan användas till matlagning eller hygien. Utvärdering  visar att en familj som har Solvatten blir friskare, barnen i familjen kan gå till skolan, kostnaden för mediciner minskar och kvinnan kan bidra till familjens försörjning. 

Insamlade medel går till inköp av dessa plastbehållare och till att förmedla dem till olika länder i framför allt  Afrika men även till Nepal  för utdelning till behövande familjer.

Vill du bidra: sätt in en summa pengar på Solvattens pluskonto 65 71 17 -8.
Pengarna går oavkortat till vårt Solvattenprojekt. Länk till sida med förslag till gåvobrev och hälsningar hittar du i vänstra kolumnen.

Vill du se hur det hela började?

Läs artikeln i Åkersberga Kanalen nr 45 2010!

(Ni som känner igen personerna inser att namnen i bildtexten är lite fel i ordning men vad gör det)

menyn till vänster hittar du också länkar till ekonomisk redovisning respektive rapporter från programgruppen och mottagare. Ny rapport från Ihushi upplagd 4/9.

Programgruppen presenteras på vår interna solvattensida, klicka här!

Se även företaget Solvattens hemsida

 Läs artikel om Solvatten i The Link   nr. 1/2013-2014, sid. 16

Ytterligare en artikel finns i Global Voice, Programme & Advocacy News, nr. 4/2017  sid 7-8

Se BBC inslag i länk vi fått från Petra 

http://www.bbc.com/specialfeatures/horizonsbusiness/seriessix/coming-soon/?vid=p03v1dr2

 

Unionens Kalender

Hela unionens kalender