Program

DEFINITION AV  PROGRAM

Ett program initieras på unionsnivå.
Ett program är inte avgränsat i tid utan pågår tills annat beslutas.
Måste beslutas hur progress ska rapporteras.

 

Unionens Kalender

Hela unionens kalender