Ansökan

OMSTART är en nationell insats från Soroptimist Sweden - Sverigeunionen av Soroptimistklubbar - för att stötta det arbete som görs i tjej- och kvinnojourer i hela Sverige. Vi vill bl a finansiellt stötta tjej- och kvinnojourernas arbete för att de tjejer och  kvinnor som söker sig bort från en våldsam relation oftast kontaktar en jour. Med OMSTART vill vi bl a kunna ge ett bidrag som går till kvinnorna och som något utöver den vanliga verksamheten, en guldkant i tillvaron!

Nu är ansökan öppen igen! Denna omgång är ansökan öppen t o m 30 september! Välkomna med er ansökan!

En jour kan ansöka om bidrag tillsammans med en Soroptimistklubb och tvärtom - för att undvika administration vill vi ha en (1 st) ansökan om det är en gemensam insats. Som jour behöver ni inte ha ett pågående samarbete med en Soroptimistklubb för att ansöka, det går bra att ansöka oavsett. 

Vad kan ni få bidrag för? Hur mycket kan ni ansöka om?
För att få ett stöd/bidrag från OMSTART gäller följande:
- att ni är en aktiv tjej/ungdoms- eller kvinnojour (online-verksamhet, skyddat boende, chat-forum m.m) kopplad till Unizon eller ROKS.
- en tydlig beskrivning om varför bidraget behövs och till vad bidraget ska användas. Upp till 4000 kr kan ni ansöka om och inga övriga förbehåll förutom att bidraget ska inte gå till den ordinarie/dagliga verksamheten, utan till något som ni ser som ger det där lilla extra.
- att ni i utskick/reklam från jouren skriver om samarbetet med Soroptimist Sweden.
- att ni återkopplar till Soroptimist Sweden om hur bidraget har använts (t ex text och bild på aktivitet samt kvitto) inom den tid som överenskommet. 

Ansökan kan göras vid flera tillfällen, vi kommer att ha fler ansökningsperioder men har ni som jour eller Soroptimistklubb fått bidrag utbetalt redan så kan ni inte ansöka igen. Man kan få bidrag en (1) gång under denna projektperiod dvs t o m december 2020. 

Hur fyller man i själva ansökan? Var finns den?
Det gör man här >> klicka här för att komma till online-ansökan.
Börja med att fylla i en e-postadress. Sedan i nästa steg kommer ni att behöva fylla i kontaktperson och telefonnummer till kontaktperson. Vi önskar också en kort beskrivning om er som jour och varför ni söker bidraget och vad det specifikt ska användas till.

Vad händer med ansökan?
Efter att ansökningstiden gått ut kommer ni att bli kontaktade inom ett par veckor med ett besked. Har vi frågor, kommer vi att kontakta er innan dess. Omgång 1 var t o m juli och de jourer som har ansökt har fått besked.

Behandling av personuppgifter
Vi kommer att behandla uppgifterna enligt GDPR och kommer inte att lämna ut personuppgifter till tredje part. Det vi kommer att göra är en sammanställning på jourernas namn. Vi kommer också att använda uppgifterna för uppföljning.

Har ni frågor?
Skicka ett mejl till programledare@soroptimistsweden.se

Varmt välkomna med er ansökan!


 

Unionens Kalender

Hela unionens kalender