Nytt år nya möjligheter!

Ja det känns verkligen som att klubbarna runt om i vårt avlånga land ser nya möjligheter och engagerar sig både i att utveckla klubben och driva projekt i olika former! Jag får fortlöpande telefon och mail där medlemmar berättar om allt som är på gång. Vi arbetar, var och en på sitt sätt, vidare mot vårt gemensamma mål ”Vi ställer upp för kvinnor”! Under året som gått har jag fått nöjet att delta i klubbmöten i flera klubbar. En idé som jag vill dela vidare är att Ni i klubbarna skriver i bloggen och delar med Er kring vilka projekt ni arbetar med, arbetsformer inom klubben, mötesinnehåll, hur Ni driver medlemsrekrytering osv osv. Genom att blogga om detta skapar vi en aktuell och gemensam idébank där vi kan inspirera  och inspireras av varandra. Det är ju så att alla vill läsa om vad andra gör, och det innebär att vi alla måste dela med oss av vad som pågår ute i klubbarna. Gå in på hemsidan och sätt Er in i hur det fungerar att blogga. Sara Gagge, vår webbredaktör, hjälper Er med det praktiska.

Läs vidare, klicka här!

En fullspäckad vår med goda förutsättningar för succé!

Klubbarnas 56 PFR under 2017 tillsammans med givande dialoger under höstens regionmöten utgör en spännande utgångspunkt för kommande dialog på vårens två arbetsmöten i Göteborg och Stockholm. Gott arbete skall lyftas fram och firas. Läs mer om hur er klubb kan nominera ert arbete nationellt eller internationellt i vårt nyhetsbrev! 

Läs mer här!

Vill du bli mentor?

Har du erfarenhet av ledarskap samt ett uppriktigt intresse för människor? Din hjälp behövs för att stärka deltagarna i SNLA i deras fortsatta utveckling!

Välkommen att anmäla dig till SIE bank av mentorer och ansökan om att vara mentor i Soroptimist Nordic Leadership Academys mentorsprogram 2018!   
Läs om SNLA, klicka här!

Som mentor bidrar du till adeptens utvecklingsprocess samtidigt som du själv utvecklas. Det unika med en mentorsrelation är att du som mentor bjuder på just de kunskaper och kontakter som din adept behöver utan att kräva något i gengäld. Din främsta drivkraft är lusten att dela med dig och se din adept växa.
Läs mer och anmäl dig, klicka här! (kräver medlemsinloggning)

Guvernörerna informerar

SIE, the Constitution and By-Laws Committee, vill ha förslag på stadgeändringar!
Vår Stadgekommitteé, Birgitta Eriksson och Birgitta Hansson arbetar för fullt med detta och ett visst gehör finns för det svenska förslaget med en enkel stadga som är gemensam för alla nivåer och sedan tilläggsbestämmelser som är anpassade till den egna unionen. Alla medlemmar är välkomna att komma med förslag på förändringar/förbättringar! Dessa kommer sedan att behandlas på unionens styrelsemöte den 11 februari.
Våra förslag ska sedan lämnas vidare den 20 februari. Stadgeförbättringar är en viktig del vid ett Guvernörsmöte. Årets Guvernörsmöte är den 25/5-27/5 i Lucerne.

Charter av två nya klubbar i Europa är på gång, ytterligare en klubb i Lucerne och en i Bochum, Tyskland.

Läs Renata Trottmann Probst pressmeddelande - klicka här!

Läs också vår SI president Mariet Verhoef-Cohens president appell: Kvinnor, Vatten och Ledarskap - klicka här!

SIE:s Organisationskiss, klicka här.

VI STÄLLER UPP FÖR KVINNOR!

Inger Wallin, vår representant svenska FN-förbundet, har skrivit en ny rapport! Denna gång om det viktiga arbetet som görs i Demokratiska republiken Kongo. Läs hennes rapport här!

Solvatten-programmet – Nyheter

Allt fler ger till Solvattenprogrammet. 
72 Solvatten har delats ut till mottagarnas stora förtjusning i Gambia.   
Leveransen med 72 Solvatten till Kenya har hämtats upp i Nairobi.  
Två Soroptimistklubbar i Mali önskar ett samarbete. 
Läs mer här