Från presidenten

Nu när vårterminen går mot sitt slut är det roligt att kunna konstatera att det pågår många olika aktiviteter ute i klubbarna. Min upplevelse är att det finns ett stort engagemang i många olika projekt. Kom ihåg att skicka in PFR på allt, stort och smått, som Ni genomför!!!
Nu till helgen är det guvernörsmöte, europaunionens årsmöte, i Luzern tillsamman med alla unioner inom SIE. Många viktiga frågor kommer att behandlas. Läs vidare i guvernörernas inlägg i detta nyhetsbrev. Guvernörerna är våra ”utrikesministrar” och har en viktig funktion på detta årsmöte.
Nästa vecka åker jag till Stockholm för att träffa våra extension på unionsnivå, för att resonera om hur vi kan planera för att arbeta med medlemsrekryteringen. Spännande arbete som berör oss alla.
Under midsommarhelgen är det nordiskt möte på Island. En viktig sammankomst för att utveckla vårt nordiska samarbete inom soroptimismen. Direkt efter midsommar genomförs SNLA, Soroptimist Nordic Leadership Academy, som är ett mycket lovvärt resultat av vårt nordiska samarbete.

Med tillönskan om en fortsatt skön sommar till Er alla!
Kärstin

Registrera medlemmar

Tack för de inspirerande dagarna i Göteborg.
Det har känts som om våren kom under dessa dagarna.
Det jobbas förmodligen på i våra klubbar med trivselaktiviteter inför sommaruppehållet. Trivsel är en viktig ingrediens i vårt arbete. Men innan uppehållet vill jag påminna om min uppgift att stämma av medlemsantalet per den 30 juni. För den som vill komma in- fyll på!!! Skriv ”begärt utträde” för övrig. Det ser ut som om vi har ökat vårt medlemsantal något under året. Glädjande. Bra Jobbat!

Till er alla-njut och samla krafter!
Lena Segerholm
Landssekreterare

Klubbarnas medlemsregister den 30 juni

Den unionsavgift som alla klubbar ska betala i höst baseras på det antal medlemmar som finns i klubbens medlemsregister på vår hemsida den 30 juni 2018. Det är därför viktigt att era register stämmer. Ansvaret för detta ligger på klubben!

Så om ni känner er osäkra på hur ni kollar och ändrar i ert register rekommenderar jag er att i god tid ta reda på hur ni gör och att försäkra er om att den webbansvarige har den behörighet som krävs. 

Carin Westin
Unionskassör

Guvernörena informerar

Vår europapresident Renata Trottmann Probst talade och närvarade sedan hela lördagen under unionsmötet.
Vi, Ylva och Christina, kommer att få höra mera av henne, eftersom guvernörsmötet närmar sig, den 25 maj – 28 maj. Vi läser nu in handlingar inför mötet!

- Den 30 juni 2017 så hade Europafederationen 33 713 medlemmar, fördelade på 1256 klubbar. Två nya klubbar chartrades mellan 1/10 2017 – 31/3 2018, tre klubbar är redo för charter samt ytterligare fem klubbar är på gång.
- Ordförande för Constitution and By-Laws Committeé, Signe Justesen, meddelar att det blir en övergripande diskussion om stadgar för federation och union på årets guvernörsmöte och den slutliga diskussionen blir på guvernörsmötet 2019. Beslut kommer att tas 2020! Förenklingsarbetet pågår och Sverigeunionen har tidigare skickat in våra synpunkter. Innan arbetet är klart så kan vi förenkla/förbättra våra tilläggsbestämmelser.
- Europapresidenten är den som representerar SIE vid SI:s General meetings. Två representanter ska sedan också repr SIE i SI:s styrelse, den ena ska vara president elect och den andra en person som SIE anser vara den mest kvalificerade. Den personen godkänns vid guvernörsmötet.
- Generalsekreterare Signe Ag har ett förslag som innebär proportionell röstning inför SIE:s styrning.

Läs mer, klicka här!

Nyheter från Solvatten-programgruppen

Donation av 72 Solvatten till rent vatten från kvinna till kvinna för bättre hälsa och en bättre miljö
Solvatten insamlingsstiftelse har givit oss 72 Solvatten, värde ca 72 000 kronor. Donationer och insamlade medel till insamlingsstiftelsen ska i enlighet med stiftelsens ändamål och stadgar förenkla vardagen framför allt för kvinnor och barn som lever utan tillgång till rent vatten.                                                                                                               
36 Solvatten går till Ihushi, Tanzania. Vi har försett Ihushi med drygt 280 Solvatten sedan 2014. Ungefär en fjärdedel av hushållen i byn har nu tillgång till Solvatten. Efterfrågan är stor. Emmanuel, vår samarbetspartner, prövar att sälja dessa 36 Solvatten för 240 svenska kronor styck. En summa som bedöms rimligt att kunna spara ihop till. Detta blir första steget i en process som innebär att innevånarna på sikt själva kan bekosta sin tillgång till rent vatten. Klicka här för att läsa rapporten från Solvatten-resa till Tanzania (Rapport från solvattenresa till Tanzania, fab 2018).
36 Solvatten hämtas upp från ett lager i Nairobi av två Soroptimistklubbar i Kenya, Eldoret och Kisumu-Winam. Med dessa 36 Solvatten har vi skickat 216 Solvatten till sex kenyanska soroptimistklubbar och också här är efterfrågan stor bland övriga klubbbar. För att läsa projektbeskrivningar från SI Club Eldoret, SI Kisumu-Winam, klicka här!.

Borsta tänderna med Solvatten i Gambia

Byn Kunkujang Mariama, KM, i Gambia har 108 Solvattenenheter i bruk. Eftersom vi, SI Stockholm-City finansierar universitetsstudier för en ung smart kvinna genom organisationen Academic for Academics www.afora.se, åkte vi, Madeleine De Geer och jag, Tiina Kantola till Gambia under påskveckan tillsammans med styrelsen för AforA.
Läs mer här!