Soroptimisternas Nyhetsbrev nr 8

Vår logga har ändrats!

Bladen och damerna har tagits bort. Arbete pågår att ändra alla dokument/blanketter och sidor pågår. 

Presidenten har ordet

Först och främst ett STORT TACK till Er alla som kom till vårt unionsmöte i Sotenäs!  Det blev en fantastisk upplevelse för oss i klubben att få anordna mötet. Vi känner oss nöjda och glada. Det har kommit massor med tack och bekräftelser från när och fjärran! Att anordna ett evenemang i den här storleken kräver mycket planerande, funderande och samarbete. Det har också gett oss alla i klubben en styrka som gör att vi tror och vet att vi kan åstadkomma mycket bra tillsammans även i framtiden. Nu ser vi fram emot att få komma till Göteborg den 13 – 15 april 2018!

Det är nu två månader sedan vi kom ut med ett nyhetsbrev och därför är det många och viktiga punkter att skriva om den här gången.
 - Workshop kring medlemsrekrytering
 - Unionsmöte 2017
 - Regionmöten 2017
 - Mobilinsamlingen
 - Nyhetsbrev från Solvatten SIE
 - Soroptimistsången på Youtube

Läs vidare här!

Viktig information från kassören!

Dags att kolla medlemsregistret inför brytdatum 30 juni 2017
På unionsmötet beslutades att unionsavgiften är oförändrat 600 kr per medlem under kommande verksamhetsår (okt 2017 – sep 2018). Det totala beloppet för varje klubb bestäms av antal medlemmar den 30 juni 2017 och det är uppgifterna i medlemsregistret på vår hemsida som ligger som underlag för detta. Alla klubbar uppmanas därför att gå in och kontrollera så att de är korrekta!
Medlemsavgiften betalas först under hösten -17.

Reseräkningar
Har du reseräkningar som ska betalas av unionen? Tänk då på att de måste skickas till mig senast tre månader efter det att händelsen har varit. 

Unionens kalender - allas ansvar

Vad är det som händer ute i landet bland alla soroptimistklubbar? Använd er av unionens kalendern för att hålla koll. Vet du att något är på gång, meddela webbredaktionen  om vad som är på gång!

Guvernörerna informerar

Tack Sotenäs, för ett mycket välordnat och trevligt unionsmöte!
Vi, guvernörer och guvernörssuppleanter: Birgitta Hansson, Christina Zeidlitz, Ylva Larsson och Mihaela Aquelius, var alla på plats.

- Vi väntar på handlingarna till guvernörsmötet i Florens. De kommer senast i slutet av maj, så vi får berätta mer om det i nästa nyhetsbrev. I anslutning till guvernörsmötet genomför SIE sin 21:a kongress, den 14-16 juli i Florens. Läs programmet på hemsidan.
Meddela gärna oss guvernörer så vi har information vilka från Sverige som kommer att delta. Vi har hyrt en lägenhet nära kongressen och eventuellt finns ytterligare någon säng ledig, om du planerar att åka. Kontakta i så fall Birgitta Hansson. Kanske kan vi ordna ett ”get together” för svenska deltagare i den trädgård, som hör till lägenheten.
Deltagaravgiften är lägre, vid anmälan senast den 31 maj.

Läs mer här!

 

Extension

Mallar och idéer 
Vår unionspresident har lyft rekryteringen som en av de viktigaste uppdragen för oss klubbar.
För att underlätta för de klubbar som behöver lite inspiration finns nu en ny powerpointmall samt förslag på presentation samt välkomst dokument att ta inspiration av.

Läs mer här:

Kungshamn och Odder gav vice presidenten inspiration!

Unionsmötet i Kungshamn med fantastiska hemmahoskvällar, en utomordentligt genomförd förhandlingsdag med Liz Palm och president Kärstin vid rodret och en mycket inspirerande söndagsföreläsning av Sara Nilsson. Hatten av för alla och särskilt för Sotenässystrarnas fina arbete.

Gångna helgen hade danska unionen sitt landsmöte i Odder, Jylland. Jag deltog i söndagsprogrammet med inkommande SI-president Mariet Verhoef-Cohen som talade om Advocacy och varför hon är soroptimist. Hon menade att genom att addera vår röst till andra kvinnors och organisationers, är vi delaktiga i att förbättra livet för kvinnor och flickor. Mariet talade om att utbilda män och pojkar i att respektera flickor och kvinnor. Hennes budskap var också att gärna arbeta ihop med exempelvis Zonta och andra nätverk för kvinnor. För att uppnå våra strategiska mål 4, 5 och 6 - education, gender equality och water & sanitation, sa Mariet att vi behöver förklara, övertyga, uppmuntra. Kvinnors och flickors marginalisering och sårbarhet är ett ’mindset’ vi måste arbeta emot. Kvinnor måste få lika villkor. Hon nämnde att kvinnoorganisationer inte ens får 1 % av investeringarna. (Här är jag lite osäker över vad hon avsåg).

Läs mer här!

Jönköping vann bästa projekt och programfokusrapport i fokus!

Klubbarna röstade fram Jönköpingsklubbens projekt: Soroptimister möter nyanlända kvinnor till 2016 bästa projekt och får 6500 kr att använda till klubbens verksamhet.  Tack för ett bra arbete och grattis!! Läs mer om projektet - klicka här!

Programledarnas funktionärssida har uppdaterats för att innehålla information som efterfrågades vid Unionsmötet i Smögen. Det finns nu ett förberett word-dokument där programfokusrapporten (PFR) alla rubriker finns med för den som vill arbeta med texten inför att göra en PFR. Titta in på vår funktionärssida!

För de av er som använder LinkedIn går det nu att addera Soroptimist International of Sweden som ideellt arbete. www.linkedin.com

Läs mer i vårt nyhetsbrev, klicka här!

Kvinnodagsfirande i Ystad

Till förmån för Freezonen, Brottsoffer- och kvinnojouren i Sydöstra Skåne, firade vi i Ystad den Internationella Kvinnodagen den 11 mars tillsammans med tre andra kvinnoorganisationer, Zonta, Inner Wheel och Hem och Samhälle. Vi började dagen kl 11 med information om Freezonens arbete och sedan sjöng Margaritas Damkör härliga sånger till publikens förtjusning.

Läs mer här!

Nu går vi framåt....

Vill inleda med ett stort tack för ett väl genomfört unionsmöte.
Alltid lika trevligt att träffa systrar från olika delar av landet.
Landssekreterare Lena Segerholm är jag och tillhör Hässleholmsklubben.
Mina arbetsuppgifter är bl.a att sammanfatta era Verksamhetsberättelser för vidare leverans till Unionspresidenten. Detta är grunden för Unionens redovisning till Federationen. Blanketten är under omarbetande med lite förenklingar och förtydliganden. Den sänder jag ut till klubbarna under sommaren.
Glädjande är att vi går sakta och säkert framåt i medlemsutvecklingen.
Vi är nu 1204 medlemmar som är en liten ökning från i somras. Bravo! Håll era medlemsregister intakta.
Lycka till i era strävanden!

Solvatten

Vid unionsmötet i Sotenäs berättade Martha Björnström om vårt arbete och bland annat om vårt projekt i Nepal som ju passar så väl ihop med Världspresident Yvonne Simpson 10 december appell om Nepal. Martha  fick då frågan om det var så lämpligt att skicka Solvatten till Katmandu som är en av världens mest förorenade städer. I stället menade frågeställaren kanske vi borde satsa på vattenrening med olika typer av filter. Programgruppen har sedan dess tagit reda på mer fakta om just kåkstaden dit vi skickat våra solvattenlådor.   

Läs vidare, klicka här!

Instruktionsfilmer

På unionsmötet visade vi en instruktionsfilm om hur man söker på hemsidan. Denna film gjordes som ett exempel på hur funktionen kan fungera. Den här tjänsten tänkte webbredaktionen utveckla.

Nu skulle vi vilja veta - vad skulle du vilja ha en instruktionsfilm om? Hur man skickar mejl till medlemmar, skapar fotoalbum, byter lösenord - eller vad?? Mejla webbredaktionen med dina förslag!!  Mejla här!

För att se den film finns, klicka här och skrolla ner en bit - under rubriken Instruktionsfilmer finns en länk.