Nyhetsbrev nr 8 2018-2019

Mihaela berättar: I fokus: Unionsmötet, synlighet, internationella nyheter mm

Några dagar har hunnit passera sedan årets höjdpunkt, unionsmötet i Hässleholm.  Det är min förhoppning att ni lämnat oss med stor behållning och ni känner att ni blev inspirerade. Ett stort TACK till de tre arrangerande klubbar, Hässleholm, Höör-Hörby och Kristianstad för det goda teamarbete som resulterat i ett lyckat arrangemang.

Detta nyhetsbrev kommer främst att handla om unionsmötet, synlighet, internationella nyheter samt kommande möten i Sverige och internationellt.

Mihaela
Din unionspresident 2018 - 2020

SIEs valkampanj och varför rösta i EU-valet

Mitt månadsbrev för maj handlar om vår nya valkampanj och om Advocacy.
Läs mer här 

Eva Skårner

Unionskassören informerar

Den unionsavgift, 600 kr/medlem, som alla klubbar ska betala i höst baseras på det antal medlemmar som finns i klubbens medlemsregister på hemsidan den 30 juni 2018. Vänligen se över era register så att de stämmer. Det är viktigt att klubbens webbansvarige har den behörighet som krävs. Vänligen kontrollera detta i god tid. 

SNLA  - har fått bidrag från några klubbar, bidrag mottages tacksamt på PG 826509-2 från fler klubbar.

Önskar alla systrar en härlig sommar!

Lena Hedendahl
Unionskassör

Guvernörsmöte i Zagreb

Det närmar sig nu med stormsteg nästa Guvernörsmöte, GM, som hålls i Zagreb i Kroatien detta år, 24-26 maj. Det som står på agendan är intressant.

Vi har fått förslag till nya stadgar som kommer att ge oss stor frihet att besluta om våra egna tilläggsbestämmelser. Stadgarna kommer dock inte att fattas beslut om förrän 2020, GM2020. Vi ser positivt på det förslag som ligger. Det mest utmärkande är att vi kommer att få kalenderår som räkenskapsår från 2021. Det är mycket positivt och kommer att förenkla mycket för alla funktionärer, inte minst för kassörerna. Vidare kommer Guvernörerna att kallas för delegater i stället.

Det ena som ska behandlas i år vid GM2019 och som vi alldeles nyligen fått förslag till per mail är att Tyskland lämnat en motion om att utreda en eventuell flytt av vårt huvudkontor från Geneve i Schweiz till ett land med EURO som valuta. Vi har stora utgifter därför att vi har EURO som vår valuta och måste växla och omräkna till CHF (Schweiziska Franc). Enligt styrelsen i Europafederationen kommer det i sådant fall att tillsättas en extern konsult som utredare. Mycket behöver diskuteras och utredas, bl. a valutaförlusterna och juridiken såsom, associations- och skatterättsliga lagar i det land som flytten ska gå till.  Vid förra Guvernörsmötet GM2018 fanns det ett förslag att skapa en fond för valutaförluster. Detta förslag röstades inte igenom.

Det andra är även det ett förslag från Tyska Unionen. Som det nu är har alla unioner lika stor rösträtt, trots att vi representerar mycket olika stora unioner. Detta innebär att två Guvernörer från varje Union röstar med två röster. Tyskland har nu föreslagit att vi ska tillämpa en representativ rösträtt i förhållande till antalet medlemmar i respektive union. Man har räknat på fyra olika möjligheter att genomföra detta. Detta kommer att diskuteras och även beslutas i Zagreb.

Vi återkommer i vårt brev om Zagreb under sommaren.

Kärstin Jacobsson och Ylva Larsson

Rent vatten från kvinna till kvinna med Solvatten

Vi har denna månad fått in 64 930 kronor från Falkenberg, Norrköping, Höör-Hörby, Luleå- Gammelstad Lysekil, Umeå-Sävar, Stockholm - Ekerö och Göteborg-Mölnlycke. Lysekil har återigen skänkt 50 000 kr av intäkterna från sitt Vattenlopp 2018. 
Från starten 1 oktober 2012 har vi tillsammans samlat in hela 1 900 000 kr och hittills förmedlat 1750 solvattendunkar. Just nu pågår slutförhandlingar med mottagargrupperna om leverans av ytterligare drygt 100 dunkar.

Unionsmötet i Hässleholm inleddes av inkommande federationspresidenten Anna Wszelaczynska, som vid senare samtal visade sig vara en stor supporter av Solvatten, vilken hon redan uppmärksammat i Berlin 2013, när vi fick priset Best Practice Award för vårt projekt.
Förmiddagen innehöll bland annat ett ’vattenpass’, där först Lysekil berättade om sitt projekt Vattenloppet.  
Sedan berättade Martha Björnström och Jytte Roos om vårt unionsprojekt, vilket rönte stort intresse. Detta är i princip det som sades. Läs mer här.
Det är lovande att Anna W och även Wanda Peters, Public Relations Liason inom SI, är entusiastiska för vårt program.

Birgitta Hansson, Martha Björnström, Jytte Roos.

Webbredaktionen informerar och efterfrågar

Senaste numret av Global Voice och The Link finns nu tillgängliga på samma plats som dessa nyhetsbrev.

Glöm inte att skicka in nya medlemmar till webbredaktionen för presentation på sidan Nya Medlemmar.
Meddela också om någon slutat eller avlidit. Alla register t.ex. för bloggare, ändras inte automatiskt när en medlem stryks i klubben. Om någon avlidit skicka gärna in minnesord för publicering också.

Dessutom: Skicka in bilder från unionsmötet. De kommer att läggas in. Berätta vem som tagit bilderna.

Nästa Nyhetsbrev

Manusstopp för nästa nyhetsbrev är 2 juni 2019
Skicka gärna ditt bidrag till webbredaktion@soroptimistsweden.se så får alla i webbredaktionen tillgång till din text,