Från presidenten

Vi i unionsstyrelsen hade en dröm om att göra en inspirationsdag för soroptimister av soroptimister över temat ”Vi ställer upp för kvinnor”. Den drömmen gick i uppfyllelse med råge! Min önskan är att fler av våra systrar i vårt avlånga land hade varit med denna dag och inspirerats och fascinerats av allt fantastiskt arbete som pågår och utförs av soroptimister. Min förhoppning är att alla som var med i Göteborg försöker att sprida budskapet vidare ute i klubbarna för att ge inspiration till fortsatt arbete.
STORT TACK till alla som bidrog till vår fantastiska inspirationsdag! Ni gjorde verkligen intryck om lämnar avtryck!!!
STORT TACK till alla i Göteborg Bohus, Göteborg Mölndal, Göteborg Mölnlycke och Kungsbacka för ett fantastiskt arrangemang från ”Hemma hos” på fredagskvällen till take away lunchen på söndagen! Ni kan verkligen känna Er riktigt nöjda efter allt arbete som Ni har gjort inför och i samband med unionsmötet!!!
STORT TACK till Anna Rosenqvist som på ett föredömligt sätt ledde våra årsmötesförhandlingar på söndagen! Protokollet läggs ut på hemsidan under närmaste veckorna.

Läs mer här!


Ett sant systerskap!

Efter mer än ett års planering har nu klubbarna i Göteborg och Kungsbacka genomfört ett fantastiskt unionsmöte. Aldrig kunde jag som sammanhållande för de 4 klubbarna i Göteborgsregionen tro att ett dylikt event skulle fungera utan åtminstone något litet gnissel eller meningsskiljaktigheter- men jo, det gjorde det. Vad gör ett sådant samarbete möjligt?

Läs mer här!

Soroptimister och GDPR

Den nya dataskyddsförordningen, GDPR, är den största förändringen vad gäller hantering av personuppgifter och dataskydd sedan personuppgiftslagen, PUL, infördes 1998.
Alla företag, skolor och organisationer ansvarar för att dataskyddsförordningen följs, annars finns risk för sanktionsavgifter. Samtliga organisationer måste kunna visa att man har full kontroll över sin personuppgiftshantering. Dessutom krävs att den som registrerar uppgifterna informerar den registrerade om ändamålen med behandlingen. Reglerna syftar till att skydda den enskildes personliga integritet.

Jag, Monica Eienegren, driver GDPR-arbetet inom Soroptimist Sweden och arbetet pågår sedan strax före årsskiftet. Det innebär att jag har deltagit i föreläsningar om GDPR, tagit del av Datainspektionens riktlinjer, håller på med kartläggning av föreningens hantering, samt rådfrågat kunniga systrar. Om du har erfarenhet av att arbeta med GDPR tar jag tacksamt emot fler goda råd. Målet är att ta fram ett enhetligt sätt att hantera personuppgifter för både klubbar och för Sverigeunionen.

I det bifogade dokumentet följer en första information om personuppgifter. Vi kommer att skicka ut mer information. Klicka här för att läsa mer!

Klubbarnas arbete för att göra verklig skillnad för kvinnor och flickor firades under Unionsmötet!

Hässleholm, Motala och Örebro hade alla bedrivit bra projekt och hyllades på unionsmötet! Tack till alla klubbar för arbete ni lagt ned under det gångna året och tack för den inspiration flera soroptimister bidrog med under Unionsmötet som i förlängningen kan innebära att en klubb hittat sitt nästa projekt.

Läs mer här!

Guvernörerna informerar

Solvattenprojektet
uppmärksammas just nu på den europeiska hemsidan.
www.soroptimisteurope.org/news/

Information om Europafederationens stipendiefond och Dr Noels fond inom plastikkirurgi.
De är öppna för alla, men ansökan sker via en klubb.

Läs mer här!

Ny rapport

Vår representant i Svenska FN förbundet skriver om en intervju med FN:s biträdande generalsekreterare och om lokala vinklingar på Agenda 2030 och Internationella kvinnodagen.

Satsa på flickor och klimat
Fattigdom måste bekämpas både genom klimatpolitik och satsningar på flickor – eftersom hållbarhetsmålen är tätt sammanlänkade. Det säger FN:s biträdande generalsekreterare Amina Mohammed som i februari var på besök i Sverige. Hon gav då en intervju i DN som jag tycker är värd att återge. Kanske var det någon fler av er soroptimister som såg den.

Läs mer här!

Rent vatten från kvinna till kvinna för bättre hälsa och en bättre miljö

Det är det viktiga syftet och målet med våra projekt. Solvattendunkarna är medlet för att uppnå målet. Läs här om vad vi uppnått hittills. Vi arbetar helt fristående från Solvatten AB, men vi köper dunkarna och deras tjänster när det gäller transporter till de olika länderna. 
När klubben eller du själv vill stödja Unionens olika projekt med rent vatten från kvinna till kvinna i Kenya, Tanzania eller något av de andra nio länderna där vi har våra projekt så kom ihåg att använda vårt eget plusgirokonto 65 71 17-8.

Om ni sätter in pengar på Solvatten AB:s konto (vilket vi hört händer ibland), så hamnar pengarna i företagets egen stiftelse. Pengarna används i deras projekt men bekostar också Solvatten AB:s administration och övriga utgifter.

Läs här också rapporten från Tiina Kantola och Madeleine De Geer, Stockholm City, som besökte vårt projekt i Gambia i påskas.

Programgruppen- Solvatten

 

Uppdaterade manualer på hemsidan

Under vintern har det genomförts förändringar på hemsidan, bla när det gäller att lägga till bilder på klubbsidan. Till följd av det har manualerna uppdaterats! Här finns manualerna till hur du kan redigera och ändra på hemsidan, klicka här! (tänk på att du måste vara inloggad för att komma vidare)