Från presidenten

Så fort en månad gick…! Nu är det åter dags för ett nyhetsbrev kring allt som är på gång för alla oss soroptimister! I onsdags var det kvinnodagen och på många håll i vårt avlånga land arrangerades olika aktiviteter som bidrog till att göra soroptimisterna mer synliga!! Bra jobbat!! Nu fortsätter vi med vårt gemensamma arbete, för att bli fler som arbetar för kvinnans ställning i en tid då vi behövs allt mer.
Lördagen den 18 mars har vi bjudit in alla medlemsansvariga från alla klubbar i landet till en workshop. Under dagen skall vi arbeta med hur vi skall gå till väga för att få fler gäster till våra möten, hur vi skall göra för att våra gäster skall välja att bli medlemmar och sist men inte minst hur vi skall göra för att behålla både gamla och nya medlemmar.
Läs mer här!

Nytt från guvernörerna

Nytt från guvernörerna
Såväl Europafederationen  (SIE) som Soroptimist International  (SI) har konsultativ status i FNs Ekonomiska och Sociala Råd (Economic and Social Council/ECOSOC). Soroptimisterna kan därför också vara med på t.ex. de årliga mötena som CSW och CEDAW (förklaring se nedan) har.  SI liksom SIE utser representanter, delegater och observatörer till de olika mötena.
Under februari och mars sker flera av dessa  FN-möten där Soroptimisterna är representerade.
 I februari hade CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women)  sin 66:e session i Geneve.

Nu i mars 13 – 24 mars  är det  CSW61 (The 61st session of the Commission on the Status of Women (CSW61), som har möte i New York. Hit kommer Soroptimisterna med en ca 80 personer stor delegation med representanter och observatörer.
Läs vidare här:

Nytt sista datum för bästa projekt och Federationens projekt för läskunnighet.

 Det har blivit dags att rösta fram bästa klubbprojekt 2016. Fem klubbar är nominerade och vi vill ha er röst senast den 6 april. Ni kan inte rösta på er egna klubb och ni mejlar in rösterna till monica_pavlovic@hotmail.com
Klicka här för att ta del av projekten!

Federationens projekt
Hemsidan har uppdaterats med information om federationens projekt Soroptimists fight illiteracy in partnership with ”My Book Buddy” fritt översatt: Soroptimister bekämpar analfabism (oförmåga att läsa och skriva) i samarbete med ”My Book Buddy”. Europafederationen har valt att kämpa för ökad läsförmåga hos flickor och kvinnor och ber särskilt de soroptimister som är pedagoger om hjälp. Läs mer här!

Soroptimist Internationals projekt- The President´s Appeal
I två-års cykler väljer Presidenten för Soroptimist International ett område som denne verkligt brinner för. Det kallas The President’s Appeal. Det är en vädjan om hjälp för en specifik sak eller område. Denna två-års period har president Yvonne Simpson valt att rikta ljus och fokus mot Nepal. Som soroptimister vet vi att i en katastrof alltid drabbas alltid kvinnor och flickor oproportionerligt hårt. Vi vet också att utbildning för kvinnor och flickor är nyckeln till ekonomisk egenmakt som påverkar familjen och samhället de lever i positivt. Därför kan våra bidrag i Educate to Lead- Nepal göra stor skillnad. Läs mer här!

Framtidens kvinnliga ledare i Norden!

Rekrytering till Soroptimist Nordic Leadership Academy BÖRJAR NU!!
Nu börjar vi söker efter de 20-25 unga kvinnliga deltagare som skall få möjlighet att vara med på Soroptimist Nordic Leadership Academy (SNLA) under v 26 på Ölands Folkhögskola. Detta är ett samarbete mellan de Nordiska länderna och i Sverige söker vi max. 5 deltagare.
Information om processen och alla hjälpmedel finns nu på Sverige Unionens hemsida under rubriken PROJEKT & PROGRAM - SNLA .

Vi välkomnar alla klubbar som är intresserad av att bidra med att hitta lämpliga kandidater till SNLA att påbörja processen! Vi är också mycket tacksamma för bidrag för att hjälpa till med finansiering av dessa 5 deltagare - deras boende, mat osv. Kostnad per deltagare är estimerad till €1000 (Euro) per deltagare och även kostnader för föreläsare’s boende och mat ingår i den summan. Vi söker bidrag från bl.a MUCF för detta, men vet ännu inte om vi får några bidrag. Det finns fortfarande vakanser i programmet för föreläsare på vissa ämnen på SNLA v 26. Man behöver inte vara där alla 5 dagar.
Ämnen:
-Att sätta mål - för sig själv och teamet
-Körledning av hela deltagargruppen - sång som ett multi-kulturellt språk
-Kvinnors mänskliga rättigheter enligt “Beijing Declaration and Platform för Action”

Om det finns Soroptimister som känner att de kan bidra som föreläsare på SNLA, hör gärna av er till Linda Schang -  linda@schang.se, 0702287948 så fort som möjligt. En preliminär schema finns på SNLA hemsidan."

Solvatten informerar

Breaking News!!!
Uppfinnaren av Solvatten Petra Wadström vann den 8 mars  på Internationella Kvinnodagen EU-pris för kvinnliga innovatörer, läs mer på denna länk. 
Vi gratulerar.
Vårt Solvattenprogram ska presenteras på kongressen i Florens i juli!! Jytte Roos  från programgruppen ska redovisa några av våra projekt. .  Vi  i solvattengruppen och unionen känner oss hedrade över uppmärksamheten.
Alla våra projekt är småskaliga. Det gör att vi vet att era insamlade medel når fram  och gör stor nytta i familjer som tillhör de fattigaste och där rent vatten är en ingång till ett bättre  liv.
Vi behöver hitta nya områden och därför söker vi kontakt med soroptimistklubbar  eller enskilda soroptimister som har eller känner till lyckade projekt, i första hand i Afrika. Har ni kontakter med byar eller med organisationer på plats eller i Sverige där ni vet att de pengar ni samlar in går till rätt ändamål så hör av er till programgruppen med tips och idéer.  
Läs vidare här!